På tross av hennes meget hektiske timeplan klarte vi å snike inn et møte med vår energiske og engasjerte rådmann Wenche Grinderud på hennes kontor i rådhuset.

Blid som en sol møtte hun oss en tidlig morgen med nytrukket kaffe.

I disse dager er hun, blant mye annet, svært opptatt med årets viktigste politiske saker. En handlingsplan for de neste fire årene samt budsjettet for 2018 opptar mye av hennes tid nå om dagen. Handlingsplanen og budsjettet er retningsgivende for det meste som skjer i kommunens regi og i slutten av oktober skal rådmannen legge frem beslutningsgrunnlaget. Da starter den politiske behandlingen og bystyret skal behandle og vedta budsjetter i sitt møte 13. desember.

Kongsbergjenta kom tilbake
Wenche Grinderud er født og oppvokst i Kongsberg men har ikke bodd i byen siden 1975. Hun flyttet i forbindelse med studier. I dag er hun bosatt i Sandvika, men er rask med å understreke hvor hun fremdeles har sitt hjerte:

– Jeg kommer fra Kongsberg. La det ikke være noen tvil, smiler hun.

– Selv om jeg bor i Sandvika, har jeg alltid hatt mitt hjerte hjemme i Kongsberg

Bred erfaring fra offentlig administrasjon og ledelse.
Rådmann Wenche Grinderud har vært rådmann i Kongsberg siden 2013. Hun kom da fra tilsvarende stilling i Ringerike kommune. Før dette var hun tjenestedirektør i Bærum kommune. Til sammen har hun over 25 års erfaring fra kommunal forvaltning og administrasjon. Hun er utdannet Cand. mag. ved Universitetet i Oslo, samt lederutdanning fra BI. Det er med andre ord ingen lettvekter vi har med å gjøre. Her snakker vi både kunnskap og erfaring.

Kongsberg kommunes øverste «ikke politiske sjef»
Rådmannen er den øverste sjefen for den kommunale administrasjon i Kongsberg kommune. Hun er ansvarlig for at saker utredes og legges fram for de folkevalgte i kommunen og skal sørge at de vedtak som fattes av kommunestyret og andre råd og utvalg blir iverksatt. Som rådmann skal hun også sørge for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Rådmannen er ansatt og er ikke politisk valgt.

Hvorfor søkte du og tok du det som må sies å være den svært krevende og utsatte jobben som rådmann i Kongsberg?
Jeg visste på mange måter hva jeg gikk til. Jeg kom fra en tilsvarende stilling i Ringerike kommune. Men når jobben i Kongsberg ble ledig, fristet det og jeg var ikke i tvil om at jeg ville søke.

Rådmannsjobben er en stilling der jeg har mye innflytelse og hvor jeg kan bruke mitt samfunnsengasjement på en god og nyttig måte.

Dessuten hørte jeg veldig mye positivt om Kongsberg fra mange hold da jeg jobbet i Ringerike kommune. Jeg hørte om alt hva Kongsbergsamfunnet fikk til og om mye som gikk i riktig retning. Ikke minst om det fantastiske teknologiske miljøet og det øvrige næringslivet, men også om hvordan kommunen ble drevet. Jeg tenkte da ofte at jeg var stolt av å være fra Kongsberg. Jeg tenkte også at det ville være spennende å bidra til å videreutvikle all denne positive energien som lå der.

– Jeg har også lyst å si at jeg tror det helt klart ligger et enda større potensiale til å snakke opp den flotte byen vår. Det er ikke tvil om at Kongsberg har et godt omdømme sett utenifra. Jeg tror begeistringen for Kongsberg av og til er større utenfor Kongsberg enn i Kongsberg. Jeg tro også kanskje ikke vi alltid ser våre gode kvaliteter og sterke sider. Vi har mye å være stolt av.

Hun sier videre:

Jeg trivdes i jobben i Ringerike kommune, men på en måte så jeg en mulighet til at ringen kunne bli litt sluttet ved å komme tilbake til min hjemby. Og jeg har lyst til å uttrykke takknemlighet for den varme velkomsten jeg fikk. I tillegg til en spennende jobb hadde jeg min mor her i byen. Hun døde i mai i år, men det føles veldig godt å ha fått de siste årene litt tettere på henne.

Du har nå vært rådmann i Kongsberg siden 2013. Hvordan har disse årene vært? Føler du forventningene du hadde da du tiltrådte er innfridd?

Jeg opplevde at jeg overtok en veldrevet organisasjon. Det var veldig mye positivt å bygge videre på. Det jobber mange flinke mennesker i kommunen som er dedikert til den jobben de gjør. Mennesker som gjør en forskjell i hverdagen og som betyr noe for andre.

Jeg er også imponert over hvordan Kongsbergsamfunnet har taklet de tøffe utfordringene vi har hatt de siste årene. Det er tross alt næringslivet og menneskene som jobber der som danner grunnlaget for inntektene til kommunen og som gjør at vi kan gi et best mulig tilbud til våre innbyggere. Det har vært en vanskelig periode, men jeg føler vi nå er på rett kurs. Så ja, mine forventninger til Kongsberg er absolutt innfridd.

Hva føler du er den største utfordringen ved å være rådmann i Kongsberg i 2017?
Den største utfordringen er nok kompleksiteten og omfanget i porteføljen og tjenestetilbudet vi til en hver tid skal gi våre innbygger. Det er hele tiden viktig at man prioriterer og gjør de riktige tingene ut i fra forutsetningene. Dette kan til tider være krevende. Det ligger alltid en politisk vedtatt strategi og plan i bunnen på alt vi gjør. Vi jobber langsiktig, men ofte skjer det ting i hverdagen som snur det helt på hodet. Så det å holde fast på det langsiktige, samtidig som man skal løse det kortsiktige, kan ofte være en utfordring. Men det er viktig for meg å si at jeg ikke alene om å løse dette. Fordelen er at jeg som rådmann har en dyktig ledergruppe som jobber for å løse utfordringene sammen med alle de ansatte i kommunen.

Hva er du mest stolt av å ha fått til i jobben som rådmann i Kongsberg så langt?
Igjen vil jeg fremheve at Kongsberg kommune har en organisasjon bestående av mennesker som er dedikert til det de gjør og som setter innbyggerne i sentrum. De er oppriktig glad i jobben sin. Det å lede en slik organisasjon er jeg stolt av, selv om jeg nødvendigvis ikke har påvirket alt og ikke har en finger med i spillet i alt som skjer. Jeg opplever vi har fått til endringer der det nå i større grad er en «vi tankegang». Et større «vi» alle sammen er en del av. Dette har jeg jobbet bevisst med fra starten, og det har gitt gode resultater. Jeg gleder meg til å fortsette med dette arbeidet i årene som kommer.

Hva gjør deg stolt av å jobbe for Kongsberg kommune når du er ute å møter andre rådmenn og resten av kommune-Norge?
Jeg er mest stolt av hverdagen. For det er tross alt flest hverdager for oss alle. Selvfølgelig er jeg stolt av velfortjente priser og kåringer hvor kommunen gjør det veldig bra på mange områder, men jeg er mest stolt av det som skjer hver dag når jeg hører om de gode møtene mellom mennesker. Den viktige kontakten mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Det er mange mennesker som er avhengig av oss i hverdagen. Og når vi lykkes i disse møtene og vi løser alle oppgavene kommunen er pålagt, da gjør vi jobben vår og jeg blir stolt.

Hvordan vil du karakterisere viktigheten av samarbeidet med staben din og med politikerne?
– Utrolig viktig! Det å være rådmann er definitivt ikke noe «one man show». Jeg er helt avhengig av å ha gode medarbeidere i organisasjonen som kan utrede og legge frem saker for de folkevalgte på en god måte. Og det opplever jeg virkelig at jeg har. Også er jeg helt avhengig av å ha en god dialog med de folkevalgte politikerne. Det er politikerne som bestemmer og det er oss i administrasjonen som skal legge til rette for de vedtakene som gjøres. Vi forholder oss til de til en hver tid sittende valgte politikere. Jeg opplever at vi har engasjerte og dedikerte politikere i Kongsberg. De bruker mye av sin fritid på politikken og sette seg godt inn i sakene for å få et best mulig og riktig beslutningsgrunnlag som gagner innbyggerne. Det har jeg stor respekt for.

Når du IKKE er rådmann og skal koble HELT ut, hva gjør du da?
Jeg er glad i å gå på kunstutstillinger. Jeg er ofte å finne i ulike gallerier. Også reiser jeg mye. Neste lange tur ser ut til å bli Cape Town i Sør-Afrika. Planen er å tilbringe julen der. Litteratur og lesing er også en viktig syssel. Jeg går en pilegrimstur en gang i året. I sommer gikk vi fra Ringebu til Dovre. Da gikk jeg gjennom landskapet i Sigrid Undset-land. Jeg leste i den forbindelse trilogien hennes om Kristin Lavrandsdatter på nytt. Det var en flott opplevelse. Jeg hadde ikke lest bøkene siden tenårene. Jeg husket historien helt annerledes. Denne gangen ble det ikke bare en kjærlighetshistorie, men en mye mer komplisert og sammensatt historie. Det ble et rart eksempel på å lese en bok med 40 års mellomrom og om hvordan man opplever ting annerledes på ulike stadier i livet. Virkelig fint. Også må jeg nevne hytta mi på Løten. Det er et yndet rekreasjonssted. I helgen er det Pultost og akevittdagene i Løten. Det gleder jeg meg til, smiler rådmannen.

Så kunst, kultur og reise er viktig for meg når jeg skal gjøre noe annet enn å være rådmann og trenger litt påfyll av andre ting.

Kongsberg kommune – et godt sted å bo.
Skal man tro undersøkelser som er gjort, er Kongsberg et godt sted å bo. Innbyggerne er jevnt over fornøyd. Flere piler peker i riktig retning og flere uavhengige undersøkelser viser at Kongsberg kommune rangeres høyt. På mange områder og ligger kommunen over gjennomsnittet i forhold til resten av Norge. På enkelte helt i toppen.

Kongsberg blant Norges mest bærekraftige og attraktive kommuner.
Dagens Næringsliv presenterte nylig en undersøkelse utført av Menon Economics for NHO. Undersøkelsen vurderer bærekraftighet og attraktivitet blant Norske kommuner.

Kongsberg kommer her på en 11. plass av landets 428 kommuner. Analysen er basert på 20 indikatorer knyttet til næringsliv, privatøkonomi, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Det er riktignok nyanser i undersøkelsen, men totalt sett kommer Kongsberg svært godt ut.

 

 

3600.no

Se alle innlegg