Vis at du bryr deg!

Fra venstre: Even Thunes Jensen, Anniken Tangerud, Emilie Kampen Kolberg og Robert Mederud. Foto: Bjørn Isaksen

Alle som blir med og tar et samfunnsansvar får god, rimelig og effektiv markedsføring i nettmagasinet 3600.no og i våre papirmagasiner. Dere får også 30% rabatt på betalt innhold – den suverent mest effektive formen for markedsføring. Prisen er kun 1.900,- per måned, ved en årsavtale. Du kan også bli en sponsor og/eller partner – mange muligheter til å bidra 🙂

Ta kontakt med Bjørn Isaksen 48050225 eller bjorn@3600.no for mer informasjon.

Etableringen av en egen ung-redaksjon i nettmagasinet 3600.no ble starten på ung/Vi bryr vårs og et helt spesielt engasjement for ungdommen i byen vår. Prosjektet ble realisert takket være gode ambassadører, sponsorer og partnere som Funnemark Kongsberg v/Robert Mederud og Krona kino v/Even Thunes Jensen. (Se hovedbildet)

Byens hyggeligste kommunikasjonskanal

Anniken Tangerud er redaktør og journalist i 3600.no. Foto: Bjørn Isaksen

Siden oppstarten høsten 2015, har nettmagasinet 3600.no opplevd en stor og kontinuerlig vekst. Folk setter pris på et lokalt magasin som fokuserer på de positive sakene, og som samtidig er gratis for leserne. Mer enn 11.000 følger oss via sosiale medier, og vi setter stadig nye rekorder i antall lesere og engasjement. Dette gjør også 3600.no til en svært effektiv og rimelig kommunikasjonskanal.

 

Samfunnsansvar – en felles utfordring

Team ASVO – en bra gjeng. Foto: Bjørn Isaksen

3600 /Vi bryr vårs handler om samfunnsengasjement, sosialt entreprenørskap og lokal stolthet. Vi skal rett og slett bidra til at byen blir et enda bedre sted for alle. Derfor har vi tatt initiativ til en egen ung-redaksjon og for eksempel Team ASVO, vi tar vare på lokale kulturminner, vi digitaliserer lokale film- og fotoskatter, vi vil etablere et senter for lokalhistorie, og vi sørger for at historien blir tilgjengelig for alle. Og ikke minst: en ny giv for Kongsberg-marken sammen med ASVO og Fontenehuset.

Det er så mange muligheter

Det kommer til å skje mye mer framover i regi av /Vi bryr vårs. Vi vil jobbe med Kongsberg 2024, vi ser på utfordringene med tomme lokaler i sentrum, vi planlegger by-dugnader, vi skal bidra til å skape mer liv i gatene og i byen – og vi jobber alltid for å få med oss «utaforskapet» – det er det viktigste. Men for å få til alt dette, er vi avhengig av lojale støttespillere som vil bidra til et bedre lokalsamfunn. Derfor vil vi ha med flere /Vi bryr vårs – ambassadører!

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg