Vikinggravene på Reine

Foto: Mårten Teigen, Kulturhistorisk museum

Handelsstedet Kaupang lå fem kilometer utenfor Larvik sentrum, og betraktes som Norges første by.

Kaupangs beliggenhet i møtepunktet mellom flere viktige innenlandske ferdselsårer som Numedalslågen, Telemarksvassdraget, Vestfoldraet og kysten, regnes som avgjørende for Kaupangs rolle i utenlandshandelen.

I brev fra 1300-tallet er Komnes benevnt som Kaupmaanonese eller Kaupmanznes. Det blir derfor antatt at stedet har fungert som kjøpmannsplass (kaupang) i tidlig middelalder, trolig tilbake i vikingtiden. Gravfunn og gravhauger viser at Sandsvær kan ha vært et sentralt sted i forhold til transport og ferdsel på Numedalslågen, og at kaupangen på Komnes kan ha vært et knutepunkt for frakt av råvarer mellom Hardangervidda langs Numedalslågen til Kaupang.
Gravfunnet på Reine ble innlemmet i Kulturhistorisk museums samlinger i 1878.

Kvinnegraven inneholdt to ovalspenner, en treftiket spenne, åtte myntsmykker av sølv- og kobberlegering, en sølvmynt, 140 perler, et vevsverd og rester av tekstil. Myntsmykkene i Reinegraven er unike i norsk, og kanskje også internasjonal sammenheng. Avtrykkene på de seks bevarte sølvfolieplatene stammer trolig fra samme mynt, en umayyadisk dirhem preget i Kerman i sørlige Iran i perioden 71 før år null – år 11.

De 140 perlene, hvorav 135 i dag er bevart, er en blanding av perler med ulik opprinnelse. Med unntak av en ravperle og en perle av kobberlegering, er samtlige perler av glass eller glassfluss. Farge, form og størrelse varierer, men av de flerfargede perlene dominerer en perletype med lys grå eller grågrønn bunn med pålagte røde, eller en kombinasjon av røde og sorte dekorlinjer. Perletypen dateres til midten av 800-tallet.

Kilde: Hanne L. Aannestad , Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

3600.no

Se alle innlegg