Musikk, dans og dramalinja ved Kongsberg videregående skole fyller 10 år i år.

En av de som har vært med fra starten er lærer Geir Woo Grønnestad.

For Geir er linja viktig for å videreutvikle kreativitet, kompetanse innen musikk og musikkens egenautonomi.

– Kreativitet er essensielt i alle menneskers liv og videre i yrkeslivet, understreker han.

– Samtidig viderefører musikklinja i Kongsberg en nasjonal og internasjonal musikkhistorisk kulturarv.

Høsten 2019 er det 10 år siden Musikklinja så dagens lys, og i dag representerer den et kulturelt ressursenter i byen.

Les også: 10 år med musikkglede. 

– Den er essensiell for ungdom i Kongsberg som ønsker å utdanne seg videre innenfor musikk. Musikklinja videreutvikler og ivaretar byens musikktalenter, forklarer Geir.

Han forteller også at linja har et spesielt fokus på elevene.

– Vi har blitt flinke til å tilrettelegge optimalt og individuelt for hver enkelt elev.

Les også: Samholdet, miljøet, lærerne, elevene.

Musikklinja i Kongsberg har som målsetting å skape trygge rammer for profesjonell scenekunst.

– Derfor får alle elevene som begynner hos oss en tett oppfølging i det å mestre å stå på en scene.

Det er mye som skal til for å muliggjøre en linje som dette.

– Vi trenger en god lærerkompetanse, et tett samarbeid med kulturlivet i byen, og trygge økonomiske rammer fra fylkeskommune, understreker han.

For Geir personlig, representerer linja mye.

– Det er en spennende arbeidsplass med flotte elever og et godt kollegium, smiler han.

Etter 10 år har det blitt mange høydepunkter, men det er noen øyeblikk som skiller seg litt ekstra ut.

– Opprettelsen av Musikklinja i Kongsberg for 10 år siden, da Konsert Pluss startet i 2016 og det gode samarbeidet med Glogerfestspillene og Kongsberg Kulturskole,

Hvordan skal dere jobbe videre for å forsterke linjas posisjon i fremtiden?

– Vi skal komme godt tilrette i nytt bygg i den gamle kinoen, samarbeide tettere med blant andre Kongsberg Kulturskole og videreføre og fornye våre konsertprosjekt, avslutter han.

Konsert Pluss 2019 finner sted den 3. april i Kongsberg Musikkteater. 

3600.no

Se alle innlegg