Den 3. desember besøkte Helsesista Kongsberg. FonteneFilm har laget denne videoen av besøket.