Bli med en liten tur opp til Jonsknuten og til koia ved Kongens Dam