Vi presenterer: Kongsberg Aktiebakeri

Ansatte ved året man antar er 50-års jubileet. Faksimile fra Du Veit du er fra Kongsberg når...

Bakeriet for allmennheten.

Den 5. mars 1892 holdt flere arbeidere ved Kongsberg Våbenfabrikk et møte hvor de diskuterte om det var behov for å opprette et aksjebakeri. Prisen på brød var for høy i forhold til brødets vekt og prisen på rugmel og noe måtte gjøres.

Endel av arbeiderne, nemlig P. Sørensen, Joh. K. Kjennerud, Joh. Lia og Joh. Steffensen mente det derfor var på sin plass å drøfte spørsmålet om brødprisene nærmere og kalte inn alle våpenarbeiderne til et møte.

Dette møtet ble holdt på Arbeidersamfundet den 5. mars, 1892, og forsamlingen valgte enstemmig å opprette et aktiebakeri. Aksjene ble satt til 5 kroner.

Det ble samtidig utvalgt en forberedende komité og medlemmene av denne komiteen var de ovennevnte herrer.

Den 19. mars ble styret vedtatt og i styret satt: P. Sørensen (formann), Joh. Steffensen (nestformann), K. Stenstad (kasserer), Joh. Kjennerud og Joh. Lia.

Forretningen begynte allerede sin virksomhet den 1. oktober, 1892, i Karen Helliksens gård (senere Anna Evensen) i Bussedalen 1, med en aksjekapital på 1000 kroner.

Som første bakersvenn ansatte de den 8. september 1982, Anton O. Vold med en lønn på 18 kroner per uke. Da de åpnet hadde de 1 svenn, 12 utselgere og 2 gutter til ombringelse av varer.

Vanskeligheter som overvinnes

Det var visst ikke bare bare å konkurrere mot byens øvrige bakeri.

Vi leser i jubileumsheftet følgende:

Men selv om starten var god, hadde god Aktiebakeriet sine vanskeligheter å kjempe mot, og en motstand og uvilje fra flere hold å overvinne.

Vareordres på f.eks. mel, gjær og smør, ble gjentagne gange avvist på grunn av protest fra de private bakere på Kongsberg. De blev til og med meddelt møllene at det nye bakeri ingen kapital hadde og at det vilde gå konkurs nokså snart.

Nu, la alt dette være glemt ved 40 års jubileet – tiden læger jo alle sår og Aktiebakeriet bærer ikke nag til nogen.

Bakeriet vant jo uansett over utfordringene, og da styreformann P. Sørensen i tillegg gikk rundt med 1000 kroner i kontanter i lomma (som på den tiden var en liten formue), fikk bjella en annen lyd.

Bakeriet vokser

Bakeriet fikk altså en god start og det tok ikke lang tid før lokalene i Bussedalen ble for små. Av den grunn leide de bakeriet til Georg Larsen i Nils Liens gård på Tråkka (nå Jonas B. Gundersen) fra januar, 1893.

På dette tidspunktet var møllerne og grossistene i byen blitt klar over at det nye bakeriet var levedyktig, og de fleste begynte å innfinne seg.

Aktiebakeriet så stort på tingen og kjøpte også av de firmaer som tidligere nektet å ha noe med bakeriet å gjøre. Aktiebakeriet gjengjeldte altså ikke ondt med ondt, kan vi lese på side 4 i jubileumsheftet.

Det var denne gården på høyre side de leide i tre år. (Dette bildet er tatt i 1900, tre år etter at de måtte flytte ut igjen). Foto: Nasjonalbiblioteket

Den stadige økende etterspørselen gjorde at denne løsningen ikke holdt i mer enn tre år.

1896 leide de så lokaler på Sandsværmoen (Sandsværveien 9) hvor baker C. Wallén senere hadde sitt bakeri. Det var i denne perioden styret også fant det på tide å kjøpe inn hest og brødvogn.

Walléns bakeri på Sandsværmoen så slik ut. Faksimile fra Buskerud fylke : Kongsberg med distrikter : utgitt i anledning av Kongsbergs 300-aars jubileum 1924.

Da omsetningen stadig ble bedre fant styret ut at de ville foreslå å kjøpe inn en egen gård, og den 13. oktober, 1898, besluttet generalforsamlingen å kjøpe inn Jakob Sjulsens gård [VSB og jubileumsheftet skriver S. Jacobsen, red.anm.] med Solstads tomt i Bussedalen (Kirkegata 22) hvor de så hadde sitt hovedkvarter.

Kirkegata 22. Ukjent år. Men antas å være 1924. Faksimile fra Buskerud fylke : Kongsberg med distrikter : utgitt i anledning av Kongsbergs 300-aars jubileum 1924, 1924, Hanche.

Kirkegata 22. 11. juni, 2019. Foto: Anniken Tangerud

Fra Kirkegata 22 drev de sin virksomhet med 3 ovner, brødbakeri og konditori.

Omsetningen gikk stadig fremover.

1892-92 kr. 17.700.
1906 kr. 60.000.
1916 kr. 116.000.
1922 kr. 208.000

I 1924 opprettet de også en filial i 17. mai gata på Nymoen.

Styret i 1924. Faksimile fra Buskerud fylke : Kongsberg med distrikter : utgitt i anledning av Kongsbergs 300-aars jubileum 1924, 1924, Hanche.
Ansatte ved året man antar er 50-års jubileet. Faksimile fra Du Veit du er fra Kongsberg når…

Elektrisiteten kommer

1925 var et spennende år for bakeriet. Da gikk de nemlig over til å bli et elektrisk bakeri.

Reklame fra Kjenn ditt lands Turistbrosjyre. 1937. Faksimile

Allerede den 26. november det samme året ble det elektriske bakeriet tatt i bruk. Det bestod av 2 brødovner, hver på 120 brød, 1 finbakerovn og grisleovn.

Samtidig med installeringen, restaurerte man lokalene.

Faksimile fra jubileumsheftet
Faksimile fra jubileumsheftet
Faksimile fra jubileumsheftet

I 1927 ble det en skarp konkurranse i bransjen. Flere av de utlærte svennene begynte som bakermestere og dette rammet bakeriet. For å slippe å si opp folk, ble styret enige om å kjøpe inn en bil for å kunne kjøre bakeriets varer rundt.

De valgte å kjøpe en Chevrolet for 3.900 kroner. En bil som ble byttet ut med en Ford etter et par år – som igjen ble avløst av en Dodge brødbil.

I 1928 spanderte de også en regnemaskin på kasserersken.

40 års jubileet

Personale og bestyrelse 1932.

Administrasjonsutgiftene ved bakeriet var ubetydelige. Administrasjonen fikk faktisk ikke lønn frem til 1896. Kassereren begynte da med en lønn 150,- per år og formannen med 50,- per år. I 1914 steg det til 525,- og i 1918 ble den samlede administrasjonen satt til kroner 1675 (inkludert revisjon).

Følgende navn har vært medlem i styret i løpet av bakeriets første 40 år:

P. Sørensen, Joh. K. Lia, Chr. Semb, K. Stenstad, Nils Helliksen, Joh. K. Kjennerud, M. Edvardsen, L. Fjerdingstad, Hans Strengehagen, H. Andresen, Jakob Hansen, Anton Kjørstad, K. Knudsen, H. Bakken og Sigv. Steffensen.

Aktiebakeriet forteller i jubileumsheftet at de har vært heldige siden de har hatt en slik stabil bestyrelse. Den skiftet ikke mye gjennom de første førti årene.

Det samme kan sies om Aktiebakeriets personale. De fleste av personalet har vært i bakeriets tjeneste i opptil 15 år, og det er en glede for bestyrelsen å kunne si at de gode resultater Kongsberg Aktiebakeri har kunnet opvise, ikke minst skyldes det eksemplariske og pliktopfyldende personale bakeriet har hatt og har, skriver de på side 7.

Tanker ved jubileet.

I 1932 feiret bakeriet 40 år og gav ut et jubileumshefte.

Til venstre: en godt bevart papirpose. Til høyre: forsiden av jubileumsheftet. Foto: Anniken Tangerud

 

I heftet forteller de inngående om bakeriets historie og reflekterer over følgende:

Kongsberg Aktiebakeri har på disse 40 år vokset sig opp til en stor og solid forretning. Gjelden på gården er idag 17.000 kroner, mens formuen er 53.000 kroner.

Det har vist sig at med arbeidsvilje, troskap og samhold kan der utrettes meget, og når Kongsberg Aktiebakeri idag ser tilbake på sin 40 års virksomhet, er det i forvisningen om at en god innsats er gjort og at såvel aktieeiere som kunder har all grunn til å være fornøiet med de resultater som er oppnådd.

Med håp og fortrøstning ser man da også fremtiden imøte.

Her er kassaboka fra 1899. Foto: Anniken Tangerud

Billige varer

Kari Hvaal har vært så hyggelig at hun har lånt oss en kassabok fra Kongsberg Aktiebakeri som stammer fra 1899.

I vakker løkkeskrift har man nøysomt ført regnskapet i ett år og flere av navnene drar vi kjensel på.

Lia, Spiten, Liane, Hassell, Evju, Hoff,  Sørensen, Melquist, Hannevold og Throndsen er bare noen av etternavnene vi kjenner igjen.

Og prisen. Den var ikke drøy. Flere fikk også kjøpt på krita eller «lån» som det står i boka.

Foto: Anniken Tangerud
Foto: Anniken Tangerud
Foto: Anniken Tangerud

I 1966 stengte Kongsberg Aktiebakeri dørene etter 74 års drift og gikk inn i A/S Brød og Kaker.

Kilder: Buskerud fylke : Kongsberg med distrikter : utgitt i anledning av Kongsbergs 300-aars jubileum 1924, 1924, Hanche.  Jubileumsheftet, Kongsberg Aktiebakeri, 1932. Edel Årgang, Vidar Skaar Borgersen. 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg