Den første bruforbindelsen i bergstaden har hatt en spennende fortid.

Se et droneklipp av brua nederst i saken. 

Hengebrua fra Tislegård (eller Gamlegrenda) til Hyttegata er faktisk den eldste bruforbindelsen over Lågen vi kjenner til.

Men i begynnelsen var det ikke en hengebru der.

Den første brua som ble oppført av den danske embetsmannen og etter hvert lensherre Ove Brostrup Gedde (1594-1660) [i nyere tid fornorsket til Ove Gjedde, red.anm] i 1626, var av tømmer og ganske så annerledes enn slik vi kjenner den i dag.

 

gamlebrua-fotoutstillingen-lagdalsmuseet-2013

Foto: Fotoutstilling ved Lågdalsmuseet

Ukjent år. Kilde: Nasjonalbiblioteket
Gamlebrua fotografert et sted mellom 1880 og 1890. Foto: Nasjonalbiblioteket

Den danske adelsmannen ble nemlig beordret til byen av kongen Christian IV i 1623 med ordre om «snarest at begive sig op til Norge for at udføre den derhos føjede kongelige befaling og siden blive ved sit Len ligesom andre lensmænd i Norge» og det samme året ble han utnevnt til lensherre i Sandsvær og Eiker.

Det tok noen år før han endelig flyttet hit, men siden sølvet allerede var funnet, fant den snarrådige entreprenøren ut at det var på tide å forene de to bydelene og eiendommen han hadde anlagt på Tislegård.

Tislebrua (som den først ble kalt) finansierte han med bompenger.

norskfolkemuseum1898
Slik så brua ut i 1898. Her hadde den blitt gjenreist etter flommen i 1860. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Flommen har vært hard mot Gamlebrua. 

Den samme flommen i 1860 som rev med seg mesteparten av Nybrua tok også med seg hele Gamlebrua.

Les også: Vi presenterer: Nybrua før og i dag

Det viste seg at tømmeret oppe ved Liahengslet hopet seg opp og til slutt klarte den ikke å stå i mot de kraftige vannmassene.

En søndagsmorgen våknet byen av et voldsomt smell da kabelen som holdt lensa røyk og vann og tømmer flommet nedover Lågen og sopte vekk alt som var i veien, kan vi lese i boken Om Kongsberg av Vidar Skaar Borgersen, forlaget Langs Lågen, 2002.

faksimile1927
Det var heller ikke mye igjen av den gamle brua da flommen tok den i 1927. Foto: Faksimile fra boken Om Kongsberg av Vidar Skaar Borgersen, 2002

Den gjenreiste brua ble tatt av en ny flom i 1927 og da tok det flere år med diskusjoner før en ny bro endelig stod på plass i 1931.

Staten og kommunen ble nemlig ikke enige om det skulle være gangbru eller kjørebru og siden vårflommen og tømmerfløtingen også hadde et ord med i spillet, ble det til slutt foreslått en ny hengebru med 4,5 meter bred kjørebane helt uten fortau.

Resultatet er Gamlebrua slik du kjenner den i dag.

1952. Foto: Nasjonalbiblioteket
1961. Widerøe Flyfoto
1961. Widerøe Flyfoto

Grunnsteinen fra den gamle brua kan du fortsatt skimte på Hyttegatasiden av brua.

Saken fortsetter under bildene. 

Bildet er tatt i 1949. Foto: Mittet et Co/Nasjonalbiblioteket
widereo1965
I et flyfoto av Widerøes flyselskap fra 1965 kan det se ut til at Gamlebrua en gang var farget rød? Foto: Nasjonalbiblioteket
1965. Widerøe Flyfoto
Foto: Nasjonalbiblioteket
gamlebrua1
Gamlebrua anno 3. januar, 2017. Foto: Anniken Tangerud

Men hva med alle lysene?

Det var en gang en Lysbro. Foto: Jan Dyre Bjerknes
Lysbro. Foto: Bjerknes

I 2013 kunne byen skimte med at Gamlebrua endelig hadde fått en ny drakt.

Ideen kom fra senior prosjektingeniør i Kongsberg Defence Systems, Jan Dyre Bjerknes og prosjektet Lysbroen omfavnet til slutt hele ni skoler i byen.

Rundt 300 elever fra 6. klasse til 10. klasse loddet LED-lys på kretskortene til 140-180 lysmoduler som ble plassert langs brua på hver side.

Lampene kunne lyse i forskjellige farger og logget du deg på wifinettet til broen, kunne du selv velge hvilken farge den skulle lyse i.

Samarbeidet mellom Kongsberg Kommune, Kultur og Velferdstjenesten og Kongsberg Defence Systems ved Jan Dyre Bjerknes ved vitensenteret Devotek, Ungdomskontoret, ble en suksess og det er mange som i dag lurer på hvor lysene har blitt av.

Etter en telefon til Devotek kan vi røpe at prosjektet i utgangspunktet ikke var tiltenkt som noe permanent, men at de nå har planer om å samarbeide med Fagskolen for å få på plass noe mer robust.

Så da kan vi glede oss til at Gamlebrua vil skinne igjen.

Se et droneklipp av brua her:

 

gamlebrua2
Ser du opp, kan du se Gamlebrua har sitt navn trygt på plass. Foto: Anniken Tangerud, 3600.no

 

Kilder: Om Kongsberg av Vidar Skaar Borgersen, forlaget Langs Lågen, 2002. http://ove-gedde.blogspot.no/

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg