Målet med «Vi Bryr Vårs» er å skape et nettverk av gode krefter som skal bidra til å gjøre Kongsberg enda bedre.

(Se filmen «Kongsberg – skisportens by» nederst i saken)

Ved å gå sammen om gode tiltak for byen, blir det mulig å gjennomføre prosjekter som i dag ofte vanskelig lar seg gjøre på grunn av manglende økonomi, ressurser og eierskap.

Dersom flere står sammen og tar et felles samfunnsansvar, kan vi finne løsninger som kommer alle til gode.

Interessert? Bli med på laget

Vi tror at dette må gjøres etter en bærekraftig forretningsmessig modell, der alle involverte får verdier tilbake som er høyere enn innsatsen. (sosialt entreprenørskap)

Vi i 3600.no tar et initiativ og kjører i gang med «Vi Bryr Vårs» – for å gjøre Kongsberg enda bedre – for alle!

I korte trekk:

1. Vi etablerer et nettverk av lokale bedrifter som bidrar til et spleiselag sammen med 3600.no. Dette nettverket er selve grunnstammen i «Vi Bryr Vårs» og blir Kongsberg-ambassadører.

2. Spleiselaget gjør «Vi Bryr Vårs» mulig og sørger for at prosjekter kan gjennomføres med en grunnfinansiering i bunnen. Det å finne gode prosjekter, planlegge, sørge for fullfinansiering, gjennomføring, dokumentasjon gjennom tekst, foto og video – og ikke minst publisere – krever prosjektledelse. Det skal vi i 3600.no sørge for.

3. Vi kobler næringsliv, kommune, lag og foreninger, frivillighet, dugnadsånd og befolkningen sammen for å finne og gjennomføre de gode lokale prosjektene = de gode historiene.

4. Dersom dette skal få en merverdi ved å skape stolthet, markedsføring og bygge omdømme, er det en forutsetning  at de gode historiene produseres, publiseres, deles og gjøres kjent.

5. 3600.no er i ferd med å bli Kongsbergs viktigste kanal for lokal kommunikasjon. Lesertallene og engasjementet er svært gode og øker for hver dag. 3600.no skal bygge stolthet og fortelle de positive gode historiene fra byen – og skal alltid være gratis for leserne.

Oppsummert:

 • Ta samfunnsansvar og gjør Kongsberg litt bedre – for alle
 • Skape liv og opplevelser – for alle. Ta byen tilbake
 • Ta vare på og formidle byens historie
 • Løse felles utfordringer, ta initiativ til dugnader.
 • Samle inn og digitalisere historiske bilder og filmer
 • Koble næringsliv, frivilligheten, kommune og innbyggere og bygge omdømme
 • Etablere og gjennomføre egne prosjekter for å bygge stolthet
 • Støtte og markedsføre andres prosjekter
 • Fortelle de gode historiene
 • Bruke og støtte lokalt næringsliv
 • Fylle tomme butikklokaler
 • Støtte kulturlivet og opplevelser for alle i Kongsberg
 • Etablere langsiktige lokale prosjekter
 • Etablere møteplasser
 • Bidra til nye arbeidsplasser, tilflytting og etableringer og en positiv utvikling av byen vår
 • Samarbeide med og jobbe for alle som faller utenfor
 • Bidra til integrering
 • Overraske!

En viktig del av «Vi Bryr Vårs» er å ta vare på og formidle byens historie. Sammen med Kongsberg kommune, Lågdalsmuseet, Krona kino og ASVO har 3600.no sørget for å få digitalisert lokale filmskatter. Her kan du se «Kongsberg – skisportens by» fra 1952.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg