Sammen med Kongsberg kommune, Lågdalsmuseet, Krona kino og Asvo, har vi allerede digitalisert unike lokale kulturskatter. Det har vi tenkt å fortsette med. 

Her er noen av filmene vi har tatt vare på. Først unike klipp fra Kongsberg rundt 1960. Nederst i saken kan du se filmen fra åpningen av Numedalsbanen fra 1927 og utdrag fra byjubileet i 1974.

Skal vi få konseptet «Vi Bryr Vårs» til å fungere, er vi helt avhengige av et lokalt næringsliv, en kommune og innbyggere som ser verdien av å ta et samfunnsansvar.

Vi bryr vårs – kort forklart
Bli en Kongsberg-ambassadør – omdømmebygging for bedrifter

Prosjektet:
1. Vi samlet gamle analoge filmruller på kinoen og Lågdalsmuseet.
2. Disse sendte vi til digitalisering og 3600.no la ut 27.000,- for jobben.
3. Sammen med Krona kino arrangerte vi to forestillinger med lokalhistoriske filmer og fikk på denne måten finansiert digitaliseringen.
4. Team Asvo reiser nå rundt på eldreinstitusjonene i kommunen og viser filmene på storskjerm – helt gratis.

Videre planer:
Vi ønsker å fortsette dette arbeidet. Målet er å samle inn og digitalisere filmer i privat eie – etter samme modell.

Alle kan være med å gjøre Kongsberg til en enda bedre by – også privatpersoner. Vi sier tusen takk for alle bidrag!

Målet med «Vi Bryr Vårs» er å skape et nettverk av gode lokale krefter som skal bidra til å gjøre Kongsberg enda bedre. Dersom flere står sammen og tar et felles samfunnsansvar, kan vi finne løsninger som kommer alle til gode. Dette er lokalt sosialt entreprenørskap i praksis.

Vi bryr vårs – kort forklart
Bli en Kongsberg-ambassadør – omdømmebygging for bedrifter

Lyst til å bidra? Alle kan være med på å gjøre Kongsberg enda bedre. Vi takker vi for alle bidrag!

Ta gjerne kontakt med bjorn@3600.no – telefon 48050225 for mer info om «Vi bryr vårs».

Les også om hvordan vi skal redde Veggmaleriet i Storgata.

NB! Alle prosjekter i ”Vi bryr vårs” er gjennomsiktige. Det betyr at det utarbeides en rapport med regnskap når et tiltak er ferdigstilt. Dette blir tilgjengelig for alle.

Åpningen av Numedalsbanen i 1927. (Tilhører Lågdalsmuseet)

Fra byjubileet 1974 (Tilhører Kongsberg kommune)

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg