Vi Bryr Vårs – nettverket

Her kan du se hvem som bidrar og tar samfunnsansvar i Kongsberg gjennom «Vi Bryr Vårs». Det er alltid plass til flere.

Vi presenterer Kongsberg-ambassadørene fortløpende – følg med!

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg