Vi Bryr Vårs #1: Veggmaleriet i Storgata

Veggmaleriet har store skader. Foto: Bjørn Isaksen

Målet er å konservere/restaurere veggmaleriet i Storgata 11 i Kongsberg. Verket fra midten av 60-tallet er i ferd med å gå i oppløsning og kan snart forsvinne fra bybildet. Vi mener dette er et viktig kulturminne i Kongsberg, og noe vi bør bevare for ettertiden.

Veggmaleriet ble laget midt på 1960-tallet av Kongsberg-kunstneren Gunnar Mosebekk (1913-1991), med hjelp av sønnene Tore og Jan Mosebekk. Han dekorerte flere bygninger, blant annet gamle Kongsberg Teater (1915-1982) og gavlveggen til Windsvoll sport, med en stor reklame for avisa Fremtiden.

Skal vi få konseptet «Vi Bryr Vårs» til å fungere, er vi helt avhengige av et lokalt næringsliv, en kommune og innbyggere som ser verdien av å ta et samfunnsansvar.

Vi bryr vårs – kort forklart
Bli en Kongsberg-ambassadør – omdømmebygging for bedrifter

Alle kan være med å gjøre Kongsberg til en enda bedre by – også privatpersoner. Vi sier tusen takk for alle bidrag!

Prosjektet krever profesjonelle konservatorer og en tilstandsvurdering fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Tilstandsvurderingen munner ut i en rapport som danner grunnlaget for hva som bør gjøres, og er viktig dokumentasjon i forhold til offentlige tilskuddsordninger. Neste steg er å utarbeide en prosjekt- og finansieringsplan der vi søker offentlige tilskuddsordninger for kulturminnevern og jobber med det lokale næringslivet og private sponsorer.

Bygningen eies av familien Korvald og prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med huseier. Byantikvaren i Kongsberg er også med i prosjektet.

Tidsperspektivet er usikkert og avhengig av tilstandsrapporten og finansieringen. Et realistisk mål er at veggmaleriet er ferdig restaurert i løpet av sommeren 2019.

Prosjektet i korte trekk:

  1. Tilstandsvurdering fra NIKU (Kostnaden forskutteres fra 3600.no)
  2. Prosjektbeskrivelse med tidsplan og budsjett
  3. Søknader om offentlige tilskudd
  4. Næringsliv og private sponsorer
  5. Gjennomføring – profesjonelle konservatorer

Målet med «Vi Bryr Vårs» er å skape et nettverk av gode lokale krefter som skal bidra til å gjøre Kongsberg enda bedre. Dersom flere står sammen og tar et felles samfunnsansvar, kan vi finne løsninger som kommer alle til gode. Dette er lokalt sosialt entreprenørskap i praksis.

Vi bryr vårs – kort forklart
Bli en Kongsberg-ambassadør – omdømmebygging for bedrifter

Lyst til å bidra? Alle kan være med på å gjøre Kongsberg enda bedre. Vi takker vi for alle bidrag!

Ta gjerne kontakt med bjorn@3600.no – telefon 48050225 for mer info om «Vi bryr vårs».

NB! Alle prosjekter i ”Vi bryr vårs” er gjennomsiktige. Det betyr at det utarbeides en rapport med regnskap når et tiltak er ferdigstilt. Dette blir tilgjengelig for alle.

Veggmaleriet fotografert i 1970. Legg merke til at den nederste delen av maleriet er borte i dag.
Maleriet ser ikke så ille ut på avstand, men kommer du nært innpå er slitasjen veldig synlig.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg