Undersøkte veggmaleriet i Storgata

Fredag fikk vi besøk av Norges fremste eksperter på konservering av kulturminner. Malerikonservator Brit Heggenhougen fra NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) sjekket tilstanden og skal nå utarbeide en rapport på hvordan maleriet skal tas vare på for ettertiden.

Deretter skal alt kostnadsberegnes og vi legger en plan på gjennomføring og finansiering – forhåpentligvis en kombinasjon av offentlige tilskudd og lokale sponsorer.

Våre aller første sponsorer i dette prosjektet er allerede på plass! I dag stilte Utleiesenteret Kongsberg og Isachsen Gruppen AS opp med lift og sjåfør. Tusen takk for bidraget!

Les mer om prosjektet lenger ned på siden.

Birit Heggenhougen fra NIKU undersøker veggmaleriet i Storgata 11. Foto: Bjørn Isaksen
Utleiesenteret Kongsberg og Isachsen Gruppen stilte opp med lift og sjåfør. Takk for innsatsen! Foto: Bjørn Isaksen

Om prosjektet:
Målet er å konservere/restaurere veggmaleriet i Storgata 11 i Kongsberg. Verket fra midten av 60-tallet er i ferd med å gå i oppløsning og kan snart forsvinne fra bybildet. Vi mener dette er et viktig kulturminne i Kongsberg, og noe vi bør bevare for ettertiden.

Veggmaleriet ble laget midt på 1960-tallet av Kongsberg-kunstneren Gunnar Mosebekk (1913-1991), med hjelp av sønnene Tore og Jan Mosebekk. Han dekorerte flere bygninger, blant annet gamle Kongsberg Teater (1915-1982) og gavlveggen til Windsvoll sport, med en stor reklame for avisa Fremtiden.

Skal vi få konseptet «Vi Bryr Vårs» til å fungere, er vi helt avhengige av et lokalt næringsliv, en kommune og innbyggere som ser verdien av å ta et samfunnsansvar.

Vi bryr vårs – kort forklart
Bli en Kongsberg-ambassadør – omdømmebygging for bedrifter

Alle kan være med å gjøre Kongsberg til en enda bedre by – også privatpersoner. Vi sier tusen takk for alle bidrag!

Prosjektet krever profesjonelle konservatorer og en tilstandsvurdering fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Tilstandsvurderingen munner ut i en rapport som danner grunnlaget for hva som bør gjøres, og er viktig dokumentasjon i forhold til offentlige tilskuddsordninger. Neste steg er å utarbeide en prosjekt- og finansieringsplan der vi søker offentlige tilskuddsordninger for kulturminnevern og jobber med det lokale næringslivet og private sponsorer.

Bygningen eies av familien Korvald og prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med huseier. Byantikvaren i Kongsberg er også med i prosjektet.

Tidsperspektivet er usikkert og avhengig av tilstandsrapporten og finansieringen. Et realistisk mål er at veggmaleriet er ferdig restaurert i løpet av sommeren 2019.

Prosjektet i korte trekk:

  1. Tilstandsvurdering fra NIKU (Kostnaden forskutteres fra 3600.no)
  2. Prosjektbeskrivelse med tidsplan og budsjett
  3. Søknader om offentlige tilskudd
  4. Næringsliv og private sponsorer
  5. Gjennomføring – profesjonelle konservatorer

Målet med «Vi Bryr Vårs» er å skape et nettverk av gode lokale krefter som skal bidra til å gjøre Kongsberg enda bedre. Dersom flere står sammen og tar et felles samfunnsansvar, kan vi finne løsninger som kommer alle til gode. Dette er lokalt sosialt entreprenørskap i praksis.

Vi bryr vårs – kort forklart
Bli en Kongsberg-ambassadør – omdømmebygging for bedrifter

Lyst til å bidra? Alle kan være med på å gjøre Kongsberg enda bedre. Vi takker vi for alle bidrag!

Ta gjerne kontakt med bjorn@3600.no – telefon 48050225 for mer info om «Vi bryr vårs».

NB! Alle prosjekter i ”Vi bryr vårs” er gjennomsiktige. Det betyr at det utarbeides en rapport med regnskap når et tiltak er ferdigstilt. Dette blir tilgjengelig for alle.

Veggmaleriet fotografert i 1970. Legg merke til at den nederste delen av maleriet er borte i dag.
Maleriet ser ikke så ille ut på avstand, men kommer du nært innpå er slitasjen veldig synlig.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg