Vi Bryr Vårs – bli med på laget

Skal vi få konseptet «Vi Bryr Vårs» til å fungere, er vi helt avhengige av et lokalt næringsliv, en kommune og innbyggere som ser verdien av å ta et samfunnsansvar.

Det er mange grunner til å bli en del av dette nettverket:

Næringslivet har behov for nye metoder i markedsføringen for å nå ut til målgruppene – også lokalt. Det å ta samfunnsansvar og gjøre noe positivt for andre, og fortelle historien, er den mest effektive måten å bygge omdømme på. I mange tilfeller vil den aktøren som betyr mest for lokalsamfunnet bli foretrukket av kundene. Samtidig bygges det stolthet internt i bedriften. Det å bidra til å gjøre lokalsamfunnet litt bedre gir fordeler til alle.

Kommunen/det offentlige: Må få fram de gode historiene for å bygge omdømme. Innbyggerne vil ha en kommune som også engasjerer seg og bidrar til de små, men gode prosjektene.

Innbyggerne: Trenger de gode opplevelsene og lokale historiene for å bli minnet på at de bor i en av verdens beste byer. Stolte, positive innbyggere er de beste ambassadørene for Kongsberg. Det vil bidra til vekst og samarbeid i stedet for det motsatte. Viktig for å nå de langsiktige målene om vekst i næringslivet, tilflytting, nyskaping og etablering.

De som fortjener det: De fleste prosjekter innebærer å bidra med noe positivt til noen som fortjener det. Det vil altså bety økt livskvalitet, integrering og gode opplevelser.

I praksis:

”Vi bryr vårs”: Et prosjekt under 3600.no der vi samler gode lokale krefter som har lyst til å bidra, men samtidig får mer tilbake gjennom positiv oppmerksomhet, goodwill og omdømmebygging.

Finansiering: Et spleiselag av Kongsberg-ambassadører (bedrifter) som bidrar med en fast sum per måned. Samfunnsansvar og sosialt entreprenørskap. Målet er et nettverk med 30-35 bedrifter.

Alle kan være med å gjøre Kongsberg til en enda bedre by – også privatpersoner. Vi sier tusen takk for alle bidrag!

Organisering: 3600.no har en prosjektleder på heltid som kun jobber for ”Vi bryr vårs”. Det innebærer å finne prosjekter, etablere nettverk for å fullfinansiere prosjektet, planlegge og gjennomføre og til slutt sørge for oppmerksomhet rundt prosjektet gjennom gode historier i form av tekst, foto og video.

Branding: Prosjektet får en egen nettside under 3600.no – fordi vi allerede har bygget opp mer enn 8.500 følgere og har svært gode lesertall og slipper å bygge fra ingenting. Alle ambassadørene blir synliggjort på ”Vi bryr vårs” gjennom logoer og en kort artikkel som forteller om bedriftens samfunnsansvar. Alle historiene (prosjektene) blir publisert her, og alle ambassadører blir takket i hvert prosjekt. Bedriftene som er med som ”hovedsponsor” på prosjektet blir trukket fram og får mye oppmerksomhet i sakene – både før og etter gjennomføring.

Interessert: Ta kontakt med Bjørn Isaksen – bjorn@3600.no – 48050225

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg