Verdens høyeste mann på Marken

johannpetturson

 

Arnardo søkte om å ”forevise” verdens største menneske – islendingen Johann Petursson på Marken i 1940.

Verdens høyeste mann på Marken

Tekst og foto: Statsarkivet på Kongsberg

En helt spesiell attraksjon er under planlegging på Marken i 1940. Sirkusdirektør Arnardo søker nemlig om å ”forevise” verdens største menneske – islendingen Johann Petursson. Det er også lagt ved foto av den 2,52 m høye kjempen som til og med er utstyrt med flosshatt. Søknaden er sendt politimesteren i Kongsberg, og vi ser at politimesteren har påført søknaden ”innvilget”.

arnardo
Kilde: Kongsberg politikammer, Forvaltning, Kongsbergmarken 1897 – 1949

Kongsbergmarken har lange tradisjoner – helt tilbake til de første driftsårene ved Kongsberg Sølvverk. Handel og håndverk har vært sentrale elementer i Kongsbergmarken i alle år. Senere har ulike kulturformer som konserter og kappleik vokst fram og blitt faste innslag på Marken. Tivoli og annen underholding har også i mange år vært naturlige attraksjoner under markedsdagene.

Her kan du lese mer om Johann Petursson

 

Opplysninger om tillatelse til å holde offentlige forestillinger vil normalt være å finne i politiarkiver.

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg