Velkommen til Labromuseene

Her finner du Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Labro.

Tekst & Foto: Buskerudmuseet

Norsk Vassdragsmuseum
Vassdragsmuseet ligger i Labro kraftstasjon. Kraftstasjonen er bygget i nyrenessansestil og første byggetrinn stod ferdig i 1910. Museet presenterer naturen, industrien og kulturen langs Numedalsvassdraget og har i tillegg utstillinger om kraftproduksjon og om brannvesenet i Kongsberg.

Numedalslågens fløtningsmuseum
Fløtningsmuseet ligger i damhuset til Labro kraftstasjon, et svært karakteristisk bygg fra 1925 med pagodetak. Museet presenterer tømmerfløtningens historie i Numedalsvassdraget og viser skogens og tømmerhogstens store betydning i dalføret.

 

Norsk Vegmuseum Labro
Dette museet presenterer veghistorien i Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Basisutstillingen i Langbrakka presenterer vegutviklingen i regionen; fra stier, via kongeveier, til dagens motorveger. I bygninger fra Moen vegstasjon i Flesberg vises verksted og smie med tilhørende utstyr. Ute er det utstilt utstyr til anleggsvirksomhet.

ÅPNINGSTIDER Alle dager fra 24. juni – 13. august. Kl. 11.00 – 17.00 Lørdager og søndager fra 10. juni – 27. august. Kl. 11.00-17.00.

LABROMUSEENE Lågendalsveien 148 3618 Skollenborg Tlf. 32 73 34 68 post.laagdalsmuseet@buskerudmuseet.no www.labromuseene.no

3600.no

Se alle innlegg