Våre kirker: Jondalen kirke

Jondalen kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Jondalen kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Vi presenterer kirkene i Kongsberg og Sandsvær. Her er er Jondalen kirke.

Jondalen kirke er en langkirke fra 1882 i Kongsberg kommune, Buskerud fylke. Byggverket er i tre og tømmer og har 150 plasser.

Jondalen kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Jondalen kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Jondalen kirke ble bygd i 1882. Kirken ble bygd som en følge av at Jondalen i 1861 ble stadfestet som eget formannskapsdistrikt, med ansvar for kirke og skole. Før den tid hadde Jondalen vært delt i Sandsvær-Jondalen, Gransherad-Jondalen og Flesberg-Jondalen.

Jondalen kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Jondalen kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Det tok likevel tid før byggingen kom i gang. Først var det hard drakamp om hvor kirken skulle ligge, deretter måtte det velges byggekomite for tredje gang før byggingen kom i gang i 1881 under ledelse av kirkebygger Gudbrand Johnsen fra Nes på Romerike.Kirken ble finansiert ved tilskudd fra staten, Sølvverket ga gratis tømmer og bygdefolket sørget for hogst og transport. I tillegg ble det tatt opp et lån i Oplysningsvæsenets Fond. Kirken ble innviet 11. oktober 1882. Kirkens altertavle kom i 1939, malt av fru sogneprest Gjessing.

Jondalen kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Jondalen kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Kirkeklokken i Jondalen kirke ble støpt i 1881 ved Bochumer Verien Gusstahlfabrik i Tyskland. En inskripsjon på klokken lyder: «Vaagn op du som sover». Biskopen inviterte i 1955 til et møte med menighetsrådet. Tid og sted var satt, men formannen i rådet kom tilbake og sa at tidspunktet passet dårlig fordi det kom samtidig med fjøsstellet. Man ba derfor om et annet tidspunkt.

Her kan du lese om:
Tuft kirke
Komnes kirke
Efteløt kirke
Hedenstad kirke

Kilder: Festskrift til 100 års jubileum i 1982 og http://www.kongsberg.kirken.no

Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg