Våre kirker: Efteløt kirke

Efteløt kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Efteløt kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Vi presenterer kirkene i Kongsberg og Sandsvær. Her er er Efteløt kirke.

Efteløt kirke er en langkirke i romansk stil fra ca. 1184. Den er en steinkirke med murer av naturstein opp til 1 meter tykke. Kirken var viet til døperen Johannes og jomfru Maria.

Efteløt kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Efteløt kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Ved en ombygging i 1876 ble kirken bygd om til en mer gotisk stil. Da ble mellom annet tårnet flyttet fra midten til den vestre delen av bygget, samtidig som det ble gjort større og de gamle, rundbuede vinduene ble erstattet av spissvinklede.

Kirken er bygd i stein og har 190 plasser. I 1953 ble kirken restaurert innvendig.

Efteløt kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Efteløt kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Ved ombyggingen ble også det gamle alterbordet av stein brukt som trappestein. Foran den vestre inngangsdøra ble en gravstein over prestekonen Live Nielsdatter brukt som trappestein. Som en kan skjønne ble restaureringen utført lite pietetsfullt og den var mye omdiskutert.

Efteløt kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Efteløt kirke. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

I 1905 ble det gjennomført en del reparasjoner og i 1906 ble det gamle, vakre steingjerdet som omkranset kirken knust til pukkstein og brukt på veianlegget nordover til Volden. Den siste restaureringen ble gjort i 1953. Da ble takmaleriene fra 1703 forsøkt rekonstruert. Et kalkmaleri fra 1697 er avdekket i apsis bak altertavlen. Det ble flyttet en del inventar fra den gamle stavkirken i Komnes hit til Efteløt kirke. Det gjelder altertavlen, døpefonten, klokkerstolen og prekestolen. Den tidligere altertavlen, malt av Dina Aschehoug i 1906, henger på den ene langveggen.

Kilder: Sandsvær 1, Kirker i Kongsberg prosti
Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg