Ut på tur: Viermyrnuten

Foto: Sissel Groven

Bli med på en vakker tur til Nordre Butjørnseter og Viermyrnuten.

Tekst: Tor Dalaker Lund*

Denne turen går til et av de fineste utsiktspunktene på hele Blefjell.

Nord for denne toppen stuper fjellryggen bratt ned mot vannet Sørkje. Noen blikk på forskjellige kartutgaver forteller oss at toppen kalles både Blenut og Viermyrnut.

Folk på Numedalssida kaller den Viermyrnut, mens Blenut har vært mest brukt på diverse kartutgaver.

Stien vi skal følge på denne turen er ikke tegnet inn på så mange kart, og det er ikke en merket sti, men beskrivelsen her er ganske detaljert.

Turen starter på parkeringsplassen ved Nodre Butjørnseter. Dit kommer vi ved å kjøre opp Numedal på vestsiden av Lågen.

Vi kjører forbi oppkjørselen til Blestua og Blåberg til vi kommer til et skilt som viser til Storeble.  Der tar vi av, og kjører til veien ender.

Rett vest for oss ser vi nå Butjørnsetra. Vi går opp på setervollen og finner en tydelig sti som passerer rett forbi sørenden på fjøset. Vi får nå en lett stigning opp gjennom bjørkeskogen på god sti.

Der terrenget flater ut litt, og det lysner litt i bjørkekrattet, deler stien seg. Vi skal ta den som går til høyre. Vi gyver løs på ei ganske bratt bjørkeli, men snart er vi over tregrensa, og der møter vi et nytt stidelen. Vi skal fremdeles holde til høyre.

Stort sett er det nå greit å følge stien, men hvis man blir usikker og synes stien kan være utydelig noen steder- se etter varder.

Selv om det ikke er noen systematisk og gjennomført varding her, fungerer de som er, som god hjelp.

Etter hvert får vi en ganske bratt skrent på høyre sid: Ormehøgg (1070 moh.) Så passerer vi en liten pytt som vi har på vår venstre side, og like etterpå et litt større vann som ligger på vår høyre side.

Fremdeles er det tydelig sti, til den blir borte i ei myr.

Gå tvers over rett øst for myra til den bekken som kommer ned der. Her er det tydelig sti på begge sider av bekken. Det er nok best å gå på høyre side.

Foto: Sissel Groven

Nå ser vi toppvarden med trigpunkt på Viermyrnuten. Vi får snart et lite vann på høyre side.

Stien blir nå etter hvert borte.

Ned til høyre ser vi utover en brei bekkedal med ganske store myrflater. Bekken kommer fra Motjørn (som feilaktig kalles Kroktjørn på det gamle Blekartet).

Legg kursen rett mot der bekken kommer ut av ei lita kløft. Følg bekken. Etter hvert ser man at det er lurt å gå over på høyre side av den.

Når man så er oppe ved vannet, er det bare å gå øst og nord for det og sikte på toppen. Fra Motjørn og opp til toppvarden stiger vi ca 100 meter.

Helt nede fra parkeringsplassen og hit stiger vi noe over 400 meter.

Fra toppen er det et utrolig rundskue. Sørover ser vi et usedvanlig vakkert landskap med idylliske vann og den ruvende Åklinuten (1245 moh.).

Rett nord ser vi ned i det store vannet Sørkje, og eller ser vi setrer og åser og fjerne fjell. Vi kjenner igjen Lauvhovd, vi ser toppene ved Daggrø, vi ser Eidsfjell og Skirveggen, Norefjell, Gausta og mye mer.

Den som vil gå en annen vei tilbake, anbefales å gå rett sørover mot Åklinuten.

Det er best å gå på vestsida av vanna. Etterhvert bør man gå over på østsida av vassdraget, svinge østover gjennom et smalt pass og ta ned i Fjelldalen.

Den kan man så følge rett sørover til man møter turistforeningens rødmerka sti ved Åklivatna, og den kan vi følge østover mot parkeringsplassen.

Den som ikke er spesielt glad i å gå på støvete grusveier, bør passe på like etter at vi har passert Hukaseter. Der viser turistforeningens skilt til Numedal kro. Følg det og de røde merkene.

Vi passerer Søndre Butjørnseter-  der det ikke lenger er noen hus – og vannet som har gitt setrene navn, og er snart framme ved den nordre setra og parkeringsplassen.

* Teksten er et utdrag fra boka Fotturer i Kongsberg-distriktet, skrevet av Tor Dalaker Lund

 

GOD TUR! Hilsen oss i Kongsberg og Omegn Turistforening

3600.no

Se alle innlegg