Ut på tur: Søndre Liseter

En fin dagstur i skogen. Foto: Ingunn Våer

Med start i Jondalen er det en fin tur opp til Søndre Liseter. Det er noe bratt, men turen er ikke lenger enn rett under 8 km tur retur.

Tekst: Ingunn Hagen Våer. 

Vi kjører Fv37 i Jondalen, det står skilta langs veien til parkering ved Vetlerudveien 19.

Herfra følger vi veien et lite stykke oppover til vi finner en oppslagstavle og skilt. Her går det forholdsvis bratt oppover til Tusenkvila, ca 1,5 km. Her kommer vi også inn i Barmen Naturreservat, som strekker seg over 15 500 dekar med skog. Vernet overlapper med Kulturminnefredningen av områdene rundt gamle Kongsberg Sølvverk.

Fra Tusenkvila er det mindre stigning og du kan også begynne å nyte utsikten mot Blefjell og Gaustatoppen.

Snart er vi oppe ved Rundetjern, herfra og til Søndre Lisetra er det ca 600 m. Setervollen her oppe ble etablert i 1888, da 6 gårder fikk fradelt skogstykker fra Sølvverket og bygde hvert sitt fjøs og seterbu.

Foto: Ingunn Våer

På en oppslagstavel på Helliksbråten seter finner du opplysninger om hvor du kan låne bålpanne om du ønsker en bålrast på tunet.

På setervollen krysser også turstien mellom Knutehytta og Bolkesjø. Så mulighetene for en lenger tur er absolutt tilstede.

Ønsker du å gå stiene videre til Knutehytta og kanskje helt til Kongsberg?  Fra Søndre Lisetra og til Knutehytta er det ca 4,5 km, du kan bare følge den T- merka stien i retning tårnet.

Ønsker du en natt på Selsli? Følg stien i rettning Notodden. Her kan du også gå om du ønsker å komme ned til Løkja i Jondalen istedenfor startstedet. Dette er en tur på litt over 1 mil fra Søndre Liseter.

Kartet viser også mange alternativer for rundturer eller lengre turer i det flotte området.

GOD TUR! 

Her er kartet. Faksimile Kommunen
Søndre Liseter. Faksimile kommunen

3600.no

Se alle innlegg