Ut på tur: rundt Furtebuhaugen og til Grisetjønn

Svinhusknatten. Foto: Ane Toeneiet

Det er meldt strålende vær og hva er vel bedre enn å bruke dagene ute?

Denne turen går til Grisetjønn, på Meheia. Kartet Meheia fra Fossøy har alle stiene inntegna.

Tekst: Ingunn Hagen Våer

Meheia ligger som en perle mellom Kongsberg og Notodden, tilgjengelig både via sykkel, bil og buss. Området har mange tjern og vann, morsomme navn på knauser og et fantastisk turområde med dyreliv, fiskemuligheter, overnattingsmuligheter og ro.

Utgangspunktet for mange turer her kan være Jerpetjønnhovet, rasteplassen på toppen av bakkene før E134 går nedover mot Elgsjø og Notodden.

For å komme til Grisetjønn kan vi følge den blåmerka stien fra Jerpetjønnhovet mot Breiset. Vi skal opp en liten bakke først, da får vi Skredbufjellet på vestsiden av oss, og snart ser vi Primtjønn på østsiden.

Videre følger vi stien helt frem til stikrysset ved Nedre Ljostjønn. Ta mot øst og du kommer til snart forbi Romestul. En eldre seter der stien går i kanten av tunet videre og stien vender sørøstover. Vi kommer til et nytt stikryss og her kan vi se Grisetjønn øst for stien.

Grisetjønn. Foto: Tor Dalaker Lund

Grisetjønn er et flott, lite tjern som ligger like ved stien. En matpause eller bare en kaffekopp ved bredden av tjernet er hyggelig før man følger stien videre nordover.

Hold deg nordover i begge kryssene etter Grisetjønn. Tar du østover i kryss nr 2 kan du få en fin tur opp på Svinhusknatten. En høyde på 697 meter og med flott utsikt over områdene, avstikkeren er på ca 1 km hver vei.

Svinhusknatten. Foto: Ane Toeneiet

Vi kommer snart tilbake på stien ved Nedre Ljostjønn igjen og har gått rundt hele Furtebuhaugen.

Nå følger vi stien tilbake fra Nedre Ljostjønn. Noe av stien går igjennom et hyttefelt, men stien skal være tydelig rett igjennom.

Hele runden er på ca 9 km og ligger akkurat over i Telemark fylke.

Ønsker du en lengre tur kan man starte fra Sløkedalen rett på østsiden av Elgsjø.

PS: Du kan sjekke inn på appen Sjekk ut  både på Svinhuskantten og på Grisetjønn

God Tur!

Hilsen Kongsberg og Omegns Turistforening

3600.no

Se alle innlegg