Ut på tur: Øvre Fjellstul til Imingfjell Turistheim

Daggrø - Lufsjå. Foto: Helle Andresen

Ta sensommerens langtur i et historisk landskap.

Øvre Fjellstul er ei gammel seter som virkelig fortjener et besøk. Her finner du en idylliske setervollen og husene er godt tatt vare på. Hytta er i dag en ubetjent DNT-hytte og kan brukes av alle med en DNT-nøkkel.

Tekst: Ingunn Våer

For å komme hit fra Kongsberg tar vi riksvei 40 oppover Numedal. Vi kommer til Veggli før vi tar av mot Vorset rett sør for Veggli sentrum. Følg veien via Sundtjørn til Vorset. Her parkerer vi bilen og begynner på den merka stien mot Øvre Fjellstul.  Stien går først østover før den etter hvert går sørover i lettgått terreng. Etter drøye to kilometer er vi fremme ved hytta.

Øvre Fjellstul. Foto: Nina Søia
Stuebordet ved Fjellstul. Foto: KOT

Daggrø

Dag to er en lengre etappe så vi har samlet krefter av stemning og laget oss god mat på Øvre Fjellstul. Turen går videre til Daggrø. Den siste hytta i kjeden som tilhører Kongsberg og omegns Turistforening. Hit er det ca 15 km på merka sti.

Stien går nordover gjennom skogen før det stiger opp til Spjedsetfjell. Her får vi et flott utsyn. Vi fortsetter forbi Ånebunuten og ned i bjørkeskogen. Her skal vi forbi flere små idylliske vann før vi igjen skal opp på fjellet. Vi kommer over tregrensa og opp ved Sigridnuten. Derfra går turen videre på snaufjellet inn til Daggrø.

Daggrø er klar til å huse nok en gjeng vandrere. Hytta har gått fra å være Drammen og Oppland sin hytte til å bli Kongsberg og Omegns Turistforening sin. Dette er stas for oss, og vi er veldig glad for hytta vi har fått her like i enden av rekken med hytter.

Lufsjå. Foto: Helle Andresen

Lufsjå

Etter en natt på Daggrø og en kveld med solnedgang rett utenfor stuevinduene, er det igjen klart for fjelltur. Denne gangen skal vi videre til Lufsjå.

Vi forsetter på stien nordover, over Daggrønuten og etter en liten time er vi kommet til Killingskaret. Her krysser vi veien og skal følge den rødmerka stien videre.

Vi kommer først til Svarttjønn og så skal vi gå på vestsiden av Tinnegrønuten innover mot Hardangervidda.

Når vi møter en stien i krysset etter Støregrønut har vi kommet til Slepeskaret. Det er Søndre Normannsslepa som kommer opp fra øst.

Vi skal fra Slepeskaret følge Store Nordmansslepa inn til Lufsjå. Denne er ikke merket med Røde T’er, men er tydelig og har gamle varder lang veien. Denne stien er et kulturminne, da Normannsslepene er de gamle ferdselsveien gjennom Norge. Store Nordmannsslepa gikk fra Eidfjord opp Måbødalen og Sysendalen, krysset elvene Djupa og Numedalslågen og kom ned i Uvdal.

Stien fortsetter innover til Lufsjå. Denne hytta er selvbetjent så her kan du fylle på proviant. Det er DNT Oslo og Omegn som eier og drifter hytta. Fra hytta er det et åpent viddelandskap og du er nå helt i kanten av Hardangervidda.

Vi fyller på med mat og drikke etter en god dagsetappe på ca 20 km.

I morgen er siste etappe av denne turen og vi kommer da til en betjent hytte, her kan vi bestille oss plass og ferdig mat allerede på forhånd.

Imingfjell Turistheim

Turen fra Lufsjå til Imingfjell Turistheim fortsetter langs Nordmannsslepa. Stien her er også vardet og er tydelig å følge, etter bare 2 km krysser stien en annen gammel ferdselsvei mellom Uvdal og Tessundalen- Stanglina. Denne er merket med lokale merker, vi skal fortsette på Nordmannsslepa videre i et daldrag med flere små tjern. Vi runder Borgsjåbrotet og følger stien som går nordover. Når vi kommer til vannet på østsiden, Sedalstjønnan skal vi bratt nedover mot Sønstevann. I enden av vannet ligger Imingfjell Turistheim.  Dagens etappe har vært ca 20 km.

De to siste etappene er merket som krevende pga sin lengde og varierende stigninger. Det er fullt mulig å dele de opp å sove i telt på veien.

Fra Imingfjell Turistheim møter vi igjen bilvei. Det er også mulighet til å komme seg ned til Uvdal og ta bussen hjem derfra. Det er ca 10 km fra Fjellstua og ned til rv 40.

God tur! Hilsen Kongsberg og omegn Turistforening.

3600.no

Se alle innlegg