Ut på tur: Lauarvannet

Foto: Olav Såtvedt

Store og Vesle Lauarvann ligger sør for Heistadmoen og like nord for Skrimfjella i et område som har mye spennende å by på, særlig for den som er interessert i geologi og planteliv.

Tekst: Ingunn Hagen Våer.

Området ligger i den kalkrike bergartsformasjonen som kalles Oslo-feltet. Dette feltet går fra Mjøsa til Langesund i Telemark og skjærer tvers gjennom Kongsberg kommune.

Kommer du med bil, er det en romslig parkeringsplass ved Lauarvannsbommen. Ønsker du å kjøre lenger, må du betale bompenger. Ved denne bommen er det også mulig å skaffe seg fiskekort til Lauarvanna og Mysutjern utstedt av Løver og Dusum grunneierlag.

En neste aktuell parkeringsplass er ved bommen som satt opp ikke langt fra vestspissen på Store Mysutjern. Her bør du ta deg tid til å studere den informasjonstavlen som er satt opp ved parkeringsplassen.

Etter å ha parkert ved denne sistnevnte bommen, kan en rusle på grusvei mellom Mysutjern og Store Lauarvann. Når du etter ca. 2,5 km når fram til østenden av Store Lauarvann, er det en fin grasvoll du kan ta deg en rast på.

Foto: Olav Såtvedt

Herfra er det mulig å ta en avstikker opp til Rosstjern som ligger ca. 500 m langs stien nordøstover fra Store Lauarvann. Det er også mulig å oppsøke Bjørnekollen naturreservat der en kan være heldig og få studere sjeldne orkideer (bare se, men ikke røre!).

Kjørstadelva renner ut fra Store Lauarvann og denne er det enklest å krysse ved å følge den omtrent en kilometer fra utløpet til ei bru. Herfra går det sti videre vestover i retning av skogsbilveien fra Vesle Lauarvann og bekken Sandåa. Det kan være fristende da å ta en tur oppover langs denne bekken.

Sandågrottene

Ved Sandåa ligger det nemlig tre grotter: Nedre Sandågrotta (Bevergrotta), Gammarusgrotta og Øvre Sandågrotta. Dette er også naturreservater, men det er lov å gå ned i den siste dersom vannstanden gjør det mulig. Men også her må en ferdes med respekt for naturen og sørge for å ikke etterlate seg spor.

Navnet Gammarus-grotta kommer av det latinske slektsnavnet på et krepsdyr. Marflo (Gammarus lacustris) er et viktig næringsdyr for ørreten. I Gammarus-, og de to andre Sandågrottene, finnes en bestand av dette krepsdyret som har vært adskilt fra slektningene i Lauarvannet i tusenvis av år slik at den har fått tilbakedannede øyne og blekere farge. Den kalles derfor grottemarflo.

Fra Sandågrottene er det to alternative skogsbilveier som en kan følge for å komme tilbake til parkeringsplassen ved Mysutjern. De møtes i østenden av Vesle Lauarvann.

God tur! Hilsen Kongsberg og Omegn Turistforening.

 

3600.no

Se alle innlegg