Ut på tur: Fra seter til seter på Skrim

Hoenseter i høstfarger. Foto: Olav Såtvedt

Denne turen går i et område med spennende geologi og planteliv.

På nordsida av Skrimfjella ligger en rekke setre på omtrent samme høydekurve. Dette turforslaget omfatter Rønsetra, Hoensetra, Korpeseter og Breistul og den totale lengden på turen er 9,2 km.

Tekst: Kongsberg og Omegns Turistforening

Her er turen på kartet. Ut.no

Et godt utgangspunkt for en rundtur der en kommer innom alle disse setrene er parkeringsplassen ved Kroksbekk.

Dit kommer du ved å kjøre forbi Heistadmoen og betale bompenger ved Lauarvannsbommen.

Ved Kroksbekk er det et veiskille, og begge de veiene som går videre er stengt for bilkjøring (unntatt for de som har nøkkel til bommene).

Fra Kroksbekk kan du ta veien som går østover mot Vesle Lauarvann. Den står ikke på kartet men er lett å se. Du krysser først en liten bekk som går rett forbi parkeringsplassen.

Sandågrotta naturreservat

Etter omtrent en halv kilometer kommer du til noen private hytter som ligger nær vannet. Da går du et stykke oppover i skogen uten sti og kommer snart inn på en skogsbilvei. Fra den går det en sti oppover mot Øvre Sandågrotta naturreservat.

Rønsetra til Hoensetra

Fra Sandågrotta går stien vider til Rønsetra. Her ligger seterbuer for Sandsvær-gårdene Ristvedt, Mørk og Sørby. Fra Rønsetra går det en enkel vei videre til Hoensetra hvor Kløvstad- og Rogstad-gårdene har sine buer.

Navnene Rønseter og Hoenseter har vært forklart med at de før Svartedauden hørte til gårdene Røren og Hoen på Eiker.

Korpeseter

Fra Hoenseter går det sti videre til Korpeseter. Det navnet har en enkel forklaring: Fuglen ravn heter på sandsværsk korp, og også i vår tid er den stadig å se i liene nord for Skrimfjella.

Korpeseter hører til gårdene Hørtvedt og Søndre Mørk.

Breistul

Til Breistul seter kommer du ved å enten følge høyden en halv kilometer eller følge veien som går ned fra Korpeseter og så gå oppover igjen på en sti.

Breistul er seter for Lindtvedt-gårdene.

En tragisk hendelse er knyttet til Breistulseter. Den vesle seksåringen Hans Torske ble en julidag i 1894 borte fra setra der han oppholdt seg sammen med mora. Mange folk fra både Sandsvær og Kongsberg deltok snart i letingen, men Hans var ikke å finne. Først året etter ble han funnet, og da mye høyere enn der folk hadde lett. På funnstedet er det satt inn en minneplate og stedet kalles nå Torskenatten. Det ligger 2 km i luftlinje fra Breistul seter og 300 meter høyere, ikke så langt fra Styggemann. En kan lese mer om Hans Torske i årboka Langs Lågen (1992) eller i boka Skrim (2002).

Ravalsjøelven

Fra Breistul seter tar du seterveien nedover lia mot Ravalsjøelva og møter skogsbilveien mellom Kroksbekk og Ravalsjøen. På den andre sida av elva ligger ei seter med det passende navnet Bakvendtsetra. Herfra og ned til parkeringsplassen ved Kroksbekk er det ca. 3 km lett vei.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Et godt utgansgspunkt for en rundtur der en kommer innom alle disse setrene er parkeringsplassen ved Kroksbekk. Dit kommer du ved å kjøre forbi Heistadmoen og betale bompenger ved Lauarvannsbommen. Ved Kroksbekk er det et veiskille, og begge de veiene som går videre er stengt for bilkjøring (unntatt for de som har nøkkel til bommene).

GOD TUR! Hilsen Kongsberg og Omegns Turistforening

3600.no

Se alle innlegg