Ut på ski: Pråmvika

Karlstjern. Foto: Tor Dalakar Lund

Kongsberg og Omegns turistforening sin hytte Pråmvika ligger tett ved vannkanten av Kolsjø og simpelthen innbyr til vinterglede.

Tekst: Tor Dalakar Lund

Terrenget veksler mellom noen bratte åser og slak furuskog. Hytta er satt sammen av to eldre tømmerkasser og ble åpnet i fjor. Det er 30 sengeplasser fordelt på hovedhytta og annekset hvor man kan ha med seg hund.

Pråmvika i januar. Foto: Tor Dalakar Lund

Det er mange måter å komme seg til denne vakre hytta, og her er noen forslag til vintersesongen:

Fra Kolsjøhyttene: Når veien er brøytet kan man gå fra Kolsjøhyttene. Løypa går ca. en halvannen kilometer sørøstover Kolsjø. Denne løypa blir sannsynligvis merket med kvist.

Fra Øksne: Gå sørover Øksne, ta inn i den østlige vika. Rett sør for noen små øyer tar ei merka løype av. Du kan finne skilt ved nordbredden av Øksne. Følg merkinga til bredden av Kolsjø. Så rett østover til hytta. Det er sannsynligvis merka med kvist over vannet. (Ca. 4 km). Merk! Disse løypene må bare brukes når isen er 100 % sikker!

Saken fortsetter under bildet. 
Karsltjern. Foto: Tor Dalaker Lund

Fra Meheia: Følg veien sørover. Den er vanligvis ikke brøyta, men det er sannsynligvis skiløype der. (Ca. 6 km).

Fra Raje: Følg veien nordover fra Heivannet. Det er ofte løype på veien. (Ca. 7 km).

Fra Saggrenda: Bil til bommen i Kisgruveveien. Følg den oppkjørte Bjørndalsrunden om Slåttemyrsetrene og til skilt viser til Pråmvika. Merkeband leder rett vestover et par hundre meter til veien mellom Meheia og Raje. Ta deretter til høyre (nordover) til Pråmvika. På veien er det kun et kort stykke igjen til hytta (Ca. 7,5 km).

God tur! Hilsen Kongsberg og omegn Turistforening.

3600.no

Se alle innlegg