USN på Kongsberg fikk gaveprofessorat

Instituttleder Bente Monica Aakre, rektor Petter Aasen og banksjef Torstein Aakre. Foto: An-Magritt Larsen

Sparebank1 Stiftelsen BV gav to nye gaveprofessorater til USN for å styrke forskningen på bedret folkehelse og smarte byer.

Pressemelding

Denne uken ble to professorater gitt i gave fra Sparebank 1 Stiftelsen BV til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hensikten er å styrke utdanningen og forskningen innen teknologi for tidlig oppdagelse av ikke-smittsomme sykdommer og teknologi for bærekraftige, smarte byer.

– Gaveprofessorat er viktig for den videre utviklingen av vårt universitet. Vi får raskere inn ny kompetanse som styrker fagmiljøene ytterligere på strategisk viktige områder. Når den eksterne finansieringsperioden er over, overtar universitetet finansieringen slik at vi får en varig styrking av fagmiljøene. Vi har tro på at denne type virkemidler styrker regionen og realiserer et konkurransedyktig og attraktivt universitetet i tett samarbeid med regionalt samfunns- og arbeidsliv. Det har vært en god dialog mellom Sparebank 1 Stiftelsen og våre fagmiljø, og det er flott at stiftelsen stiller seg bak dette, sier rektor Petter Aasen.

–  Å ha et godt universitet i regionen med høy kompetanse er viktig for en bærekraftig utvikling i regionen, sier daglig leder i Sparebank 1 Stiftelsen BV, Gisle Dahn.

– Vi er veldig glade for å kunne bidra til denne viktige satsingen i universitetsmiljøet. Det er en del av vårt samfunnsansvar å bidra til positiv utvikling i regionen og sikre at sparebanktradisjonen om å gi penger tilbake til samfunnet blir videreført, sier Dahn.

Det var campus Vestfold og Kongsberg som fikk utdelt gaveprofessoratene.

Fra venstre: Gisle Dahn, Bente Monica Aakre, Petter Aasen, Olaf Hallan Graven, Torstein Aakre og Are Røysamb. Foto: An-Magritt Larsen
Gisle Dahn i Sparebank1 Stiftelsen BV og rektor Petter Aasen. Foto: An-Magritt Larsen

Gaveprofessorat ved campus Kongsberg

Formålet med professoratet på Kongsberg innen «personorientert systemutvikling, lysdesign» er å utvikle teknologi som kan bidra til å skape smarte byer.

Forskningsfeltet handler om hvordan digitaliseringen kan gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i.

– Professoratet styrker vår forskning på smarte byer, digitalisering og autonomi. USN har mange miljøer som jobber med bærekraft i vid forstand. Systemforståelse og kunnskap om hvordan de ulike teknologiene og løsningene henger sammen og i hvilken grad de er gjensidig avhengig av hverandre, blir viktigere fremover, sier Aasen.

– Bærekraftige byer er designet for mennesker. De engasjerer, er forståelige, skaper trivsel og trygghet. Bærekraftige byer bruker mindre energi. Når vi knytter lysdesign sammen med kunnskap om utvikling av komplekse systemer vil vi oppnå aktiv tilnærming til bruk av lys som kommunikasjonsform, fortsetter rektor.

Den nye professorstillingen knyttes til teknologi og lysdesign, og skal styrke USNs fagmiljø innen bærekraft.

– På campus Kongsberg kan vi utnytte kompetansen innenfor optometri, lysdesign, innovasjon og systemutvikling på tvers av etablerte fagmiljøer. Derfor er dette professoratet plassert der, sier rektor.

FAKTA

To nye gaveprofessorater til USN

Gaveprofessorater fra USNs samarbeidspartnere finansierer viktig forskning i to til seks år, forskning som kommer samfunnet til gode.

De som tilsettes får hovedansvar for å koordinere forskingsaktiviteten innenfor emneområdet sitt ved instituttet, både internt og eksternt.

De to nye gaveprofessoratene fra Sparebank 1 Stiftelsen BV er:

  • Professorat innen teknologi for bedret folkehelse gjennom tidlig deteksjon av sykdom. Tilknyttes Institutt for mikrosystemer ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag på campus Vestfold.
  • Professorat innen personorientert systemutvikling, lysdesign. Tilknyttes Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap på campus Kongsberg.

3600.no

Se alle innlegg