Våre kirker: Tuft kirke i Hvittingfoss

Tuft kirke i Hvittingfoss. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Tuft kirke i Hvittingfoss. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Vi presenterer kirkene i Kongsberg og Sandsvær. Her er Tuft kirke i Hvittingfoss.

Tuft kirke i Hvittingfoss er en langkirke fra 1880 i Kongsberg kommune. Byggverket er i tegl og har 150 plasser.

Den første kirken i Tuft var en stavkirke. Denne ble revet i 1880 etter å ha stått på Tuftmoen i omlag 600 år.

Den nye kirken på Tuft stod ferdig 20. september 1880. Den ble tegnet av prost Aschehoug og arkitekt Foss og har plass til 150 mennesker. Kirken er bygd i nygotisk stil.

Tuft kirke i Hvittingfoss. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Tuft kirke i Hvittingfoss. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Kirken ble bygd i stein fra teglverket til Ole Tuft. Han hadde stilt teglverket sitt til disposisjon for byggingen mot at det ble satt tilstrekkelig i stand. Ved innvielsen hadde kirken også nytt orgel, gitt av den samme Ole Tuft. En kopi av Thorvaldsens Kristusfigur ble brukt som alterbilde.

Her kan du lese om Komnes kirke

Den 20. september 2002 kunne Tuft kirke invitere til innvielseskonsert for et nytt orgel. Kommunal støtte og et stort lokalt engasjement hadde skaffet fram de 1,9 millioner som var nødvendig.

Tuft kirke i Hvittingfoss. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no
Tuft kirke i Hvittingfoss. Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Kilder: Sandsvær 1, Kirker i Kongsberg prosti
Foto: Bjørn Isaksen/3600.no

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg