Tildelt Turbopris for lavterskelarena som favner all ungdom

Foto: UKM

Kongsberg kommune ble nylig tildelt årets Turbopris fra UKM Norge, etter å ha utmerket seg med både nyskaping, tilrettelegging, samarbeid og inkludering.

– Her kan ungdom, uansett samfunnslag og bakgrunn, delta på like vilkår og på samme arena, forteller Eldrid Ninive Andersen, Teamleder Ung Kultur.

Med mål om å nå all ungdom

Ung Kultur er et toårig prøveprosjekt som innebærer en fusjonering mellom Ungdomskontor og Kulturskole, Kultur og velferd i Kongsberg kommune.

Prosjektet hadde oppstart 1. august 2018, og står blant annet bak Ung Kultur Møtes (UKM) i Kongsberg.

Kulturskolelærere, ungdomskonsulent, klubbleder, musikkterapeuter og utekontakter samarbeider om å nå ungdommer i alle miljøer.

– Vi har sett at ved opprettelse av Ung Kultur har vi blitt bedre rustet til å nå all ungdom, sier Eldrid.

Kompetansen og erfaringen til alle ansatte blir bredere gjennom samarbeidet i Ung Kultur. De involverte utfyller hverandre, og øker hver enkelt sin evne til å ivareta alle de forskjellige ungdommene, som kan ha ulike utfordringer. Ung Kultur er blitt meget viktig i kommunens forebyggende ungdomsarbeid.

Se bilder fra UKM 2019-kveld her. 

Foto: Magnus Bjørnnes

Ungdommen er en ressurs

All ungdom trenger å bli sett som en ressurs, og oppgaven til ungdomsarbeiderne er å hjelpe ungdommen å tenne den gnisten som er der.

– Det å skape gode, lavterskel mestringsarenaer er et steg på veien. I Kongsberg trenger vi å ta raskt tak i utfordringene innen ungdom og psykisk helse, og gode opplevelser på trygge ungdomsarenaer kan være et lite steg på veien. UKM (Ung Kultur Møtes) er en slik arena der vi ser at vi har lykkes. Men det tar tid og krever ressurser, utdyper Eldrid.

Ung Kultur i Kongsberg har valgt å jobbe helårlig med UKM, og legger stor innsats i rekrutteringen.

– Vi ønsker at UKM virkelig skal være ungdommenes arrangement. Ungdomskonsulent Barbara Schmitt er leder for UKM Kongsberg, og gjør en svært god jobb for å rekruttere og følge opp. På sikt utvikler vi et eget Ung Kultur Crew, der ungdom i større grad har ansvar for arrangementer, forteller Andersen.

Se en video fra UKM 2019 her. 

Fra konkurranse til festival

Ung Kultur Møtes (UKM) er 30 år i år, og har utviklet seg fra å være en typisk konkurranse til å bli mer festivalpreget. Hensikten er å gi ungdom en egen arena for sitt kulturuttrykk, i en profesjonell setting.

– I UKM kan du delta med stort sett alt. Vi har sett både synkronsvømming og teltoppslåing, ler Eldrid.

I Kongsberg er UKM for aldersgruppen 10 til 20 år, og i 2019 deltok 125 deltakere innen de fleste sjangre – eksempelvis musikk, film, foto, kunst, dans, som arrangører, innenfor media og som konferansierer.

– Det å se ungdom fra alle lag, på samme scene og med samme glede, er til stor motivasjon for oss som jobber med ungdommene, forteller Eldrid.

Mangfold av aktiviteter og deltakere

Ung Kultur har nå en egen satsing på Ohana Ungdomskafé, som er en god arena for ulike ungdomsaktiviteter.

– Vi har Åpen Scene og et eget musikkrom, som kalles Bakrommet, hvor både sanglærer og musikkterapeut har drop-in-tilbud, sier Eldrid.

Mekkekvelder og skrotkunstworkshop arrangeres også på Ohana, og til høsten blir det brettspill, bandkræsjkurs og frokosttilbud.

Ung Kultur arrangerer i tillegg aktiviteter på ungdomsklubben på Hvittingfoss, som holder til på Vibifri, Vittingen bibliotek og fritidssenter. Her er det blant annet DJ-kurs og streetart.

I tillegg arrangerer Ung Kultur 48-timers filmmaraton og filmgalla, og selvfølgelig Kongsbergrøssen.

– Allerede i juni kan du treffe oss på «Piknik i parken». Dette er et flerkulturelt arrangement der vi inviterer til å ta med piknikkurv og dele med en ny familie, oppfordrer Eldrid.

På «Piknik i parken» blir det også presentasjoner av lag og foreninger, underholdning og aktiviteter for hele familien.

I Ung Kultur finner du blant annet disse:

  • Musikkterapeutene er viktige for å muliggjøre inkluderende deltakelse. Det kan være en lang prosess å gjøre ungdom i en sårbar periode rustet for deltakelse på like linje med andre ungdommer.
  • Utekontaktene når veldig mange forskjellige ungdommer. Gjennom sin kjennskap til den enkelte, kan utekontaktene støtte og «sluse» ungdom videre inn i det tilbudet de trenger og ønsker.
  • Ungdomskonsulenten har et spesielt ansvar for å inkludere barn og unge fra det flerkulturelle miljøet i fritidsaktiviteter.
  • Klubbarbeiderne er fleksible når det kommer til å inkludere nye aktiviteter, og ivaretar en meget viktig lavterskelarena for ungdom.
  • Kulturskolelærere legger til rette for lavterskeltilbud utenfor kulturskolen, for eksempel på ungdomsklubbene.

3600.no

Se alle innlegg