Team ASVO og reporter Anita Undrum intervjuer ordfører Kari Anne Sand