Takknemlige mottakere av fondsmidler

Stolte mottakere av midler fra Stiftelsen Martha og Arve Kværnums Minnefond. Foto: Anniken Tangerud

Stiftelsen Martha og Arve Kværnums Minnefond gav penger til sikring av kildemateriale.

I februar ble det kjent at styret i stiftelsen Martha og Arve Kværnums Minnefond skulle dele ut midler til organisasjoner som jobber med sikring av kilder.

Ekteparet Martha og Arve Kværnum etterlot seg rundt 4 millioner kroner og ønsket at midlene skulle brukes til å bevare og fremme by- og bygdekultur i kommunene langs Numedalslågen – hele veien fra Hardangervidda til Larvik.

Les også: Langs Lågen fyller 40 år.

Fredag 29. mars inviterte Eva Tovsrud Knutsen, Bjærg Sælid og Kristin Franck i stiftelsens styre til utdeling og rundt et langbord i det ærverdige Kahrshuset på Vestsiden samlet hele 14 ildsjeler seg fra syv ulike lag og bedrifter seg for å feire dagen.

210.000 kroner

– I utgangspunktet hadde vi tenkt å dele ut 50.000, men da vi så kvaliteten på søknadene som rant inn, økte vi summen til 210.000 kroner, kunne Eva Tovsrud Knutsen avsløre etter å ha ønsket oss velkommen.

– Vi er imponert over alt det gode frivillige arbeidet som blir lagt ned i forhold til sikring av kildemateriale, understreker hun varmt.

De fleste av søknadene har aktiviteter som har gått og går over flere år, og mange av de frivillige er godt voksne personer som gir av sin fritid, og styret synes det er viktig å støtte opp og bidra til at prosjektene blir drevet videre.

– Kværnum var også veldig opptatt av at ungdommen skulle involveres for å fremme en innsats for kulturen, og det ser vi er godt forankret i enkelte av mottakernes arbeid.

Alle mottakerne var utrolig takknemlige for midlene de nå får og takket for muligheten dette nå gir.

Tildelingene i 2019 er fordelt slik:

Kongsberg Byhistorielag. 60.000 kroner. Til digitalisering av bilder.

– Vi  har i løpet av endel år scannet og samlet over 2000 bilder som nå tilknyttes metadata. Ønsket er nå at de ikke bare ligger hos oss, men blir tilgjengelig for alle og vi ser på muligheter for å gjøre dette digitalt, fortalte Dag Kristoffersen fra Byhistorielaget.

3600.no. 20.000 kroner. Tar grep for å samle bilder og filmer. Et viktig perspektiv her er at 3600.no gir plass til ungdommen med ‘Ung-redaksjon’ og har derved muligheten til å involvere dem i sine prosjekter med digitalisering av lokalhistoriske bilder og filmer. 

– Jeg vil på vegne av oss i 3600 si tusen, tusen takk. Det er veldig stas å bli satt pris på og legger merke til litt av det vi jobber med. Vi jobber også litt i andre enden av historien. Vi vil gjerne få tak i og digitalisere litt nyere historie også. 1980-70-60- og 50-tallet. Det er fordi vi ser at mange av de vi jobber med også er interessert i den litt nærmere historien.

– Så vi ønsker å engasjere folk til å sende det inn til oss slik at vi kan få digitalisert det. Vi vet det finnes negativer i skuffer og skap som vi kan ta tak.

– I tillegg jobber vi med et vi bryr vårs-prosjekt som handler om at ASVO, Fontenehuset og andre aktører kan hjelpe til med å digitalisere kildematerialet for oss, avsluttet Bjørn Isaksen fra 3600.no takknemlig.

Ytre Sandsvær Historielag og Lågdalsmuseet. 50.000 kroner. Til klokkeprosjekt. 

– Det er en kjempestart til å komme igang så raskt med dette registreringsarbeidet. Det er veldig flott. Det er et stort prosjekt som skal ende med en publikasjon og utstillinger som kommer til å gå over noen år, innledet Knut Rogstad fra museet.

– Det viktigste blir uansett registreringsarbeidet og se hva vi har av sandsværklokker rundtomkring. Det er nok mer enn vi trur, understreket han og fortsatte med å fortelle om de ulike klokkemakerne som vi vet om.

Kongsberg Viseklubb. 10.000. Til bokprosjekt om Viseklubbens 50-år lange historie. Gis ut høsten 2019.

– Vi ble utrolig overrasket og glade da de ringte, startet Rigmor Falla.

– Vi er jo vant til å bare jobbe på for å komme i havn. Men jeg vil bare si tusen takk til dere, det var veldig fantastisk, smilte hun.

Rollag Historielag. 20.000. Til å fornye utstyr og rekvisita til innsamling og digitalisering av bilder. 

– Vi har en gjeng som kaller seg fotogruppa. Nå er vi ti stykker som deler på å jobbe to dager i uka og det har vi holdt på med i snart ti år kanskje. Og vi har slitt ut to pc’er, en scanner, så vi trenger å kjøpe inn nytt. Så vi ble kjempeglade da du ringte og sa at vi skulle få tildelt penger.

– Vi har vel lagt ut cirka 8000 bilder og har kanskje omtrent 2000 igjen som vi ikke er ferdige med å skrive tekst på. De ligger tilgjengelig under Rollag Kommunes bygdearkiv på nett. Så det er bare å søke opp, forklarte Randi Torill Kvislen.

Numedal Mållag. 30.000. Til en dialektnettside og undervisningsopplegg. 

– Jeg vil bare få si tusen hjertelig takk på vegne av Numedal Mållag. Det var over all forventning, innledet Bjørn Ole Hovda fra mållaget.

– De pengene her vil vi bruke til et stort formidlingsprosjekt. For vi har jo allerede drevet med et svært prosjekt med å lage en dialektnettside for Numedal som heter numedalsmål. Den ble lansert nå i fjor sommer, og omfatter både ordbøker, spesielle numedalsord for hver bygd, og en samling av både lydfiler, transkribert dialekt, vitenskapelige artikler, og vi skal prøve å styrke den delen med et pedagogisk opplegg.

– Pengene vil gå til å få kjøpt fri en pedagog som kan lage gode opplæringsopplegg som kan brukes i grunnskolen og barnehager. Vi har arbeidsgrupper på rundt ti personer fra hver bygd som møtes jevnlig og legger inn ord og informasjon. Det neste trinnet blir da folk og unge å få nytte av det arbeidet som allerede er lagt ned. Så det gjør de pengene her muligheten til, avsluttet han.

Flesberg Bygdearkiv. 20.000. Til digitalisering av bilder. 

– Vi søkte og hadde ikke forventet å få penger, men så ringte Eva her en dag og det var en veldig hyggelig overraskelse. Vi samles på bygdearkivet hver tirsdag en gjeng på ti, tolv stykker og det vi driver med der er å ha digitalisert cirka 11.000 bilder nå og det kommer stadig inn flere.

– Vi tar også i mot møtebøker fra lag og foreninger til oppbevaring og registreingen er tilgjengelig på nettet. Bjarne Brattås har vært rundt og samlet intervjuer og musikk, som vi også har i arkivet. I tillegg jobber vi med to bokprosjekter, avsluttet Kåre Bjørkesett.

Utdeling ble feiret med marsipankake og en hyggelig nettverksbygging blant engasjerte patrioter.

 

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg