Synsklinikken åpner dørene for deg

Torsdag 27. september åpner Synsklinikken dørene – for din skyld.

Tekst: Knut Jul Meland og Anniken Tangerud

Kongsberg har landets eneste optikerutdanning, og et stort fagmiljø innen optikk, syn og øyehelse. På dette Nasjonale senteret for optikk, syn og øyehelse forskes det på internasjonalt toppnivå.

Senteret har også en Synsklinikk, hvor publikum kan få rådgivning, synstester – både rutineundersøkelser, men også spesielle undersøkelser med tanke på for eksempel «barn, samsyn og lesevansker», fargesyn, nærsynthet, spesielle kontaktlinser, synsergonomi, synsrehabilitering og tørre øyne.

Torsdag 27. september er det åpen klinikk fra klokka 17 – 19.

Da får du en mulighet til å komme på innsiden og bli kjent med mulighetene som ligger i Synsklinikken.

– Folk kan komme og prøve ulike tester og se om det er grunnlag for full synsundersøkelse. De kan få omvisning, få råd om syn, lære mer om syn/lesing/skole, og møte forskerne våre, forklarer førsteamanuensis Gro Horgen Vikesdal ved USN.

Bjørn Isaksen i 3600.no sjekket faktisk synet for aller første gang for tre år siden! Slik gikk det den gang da.

– Det er viktig å ta ansvar for at en selv og ikke minst også ens barn får sjekket synet jevnlig og grundig, understreker Gro.

Hun oppfordrer videre folk til å komme på arrangementet og møte synsforskere som kan snakke om aktuelle temaer som:

Langsynthet – som er utbredt blant unge i Norge. Mange som er rammet vet ikke om det, eller velger å ikke bruke briller. Det kan gi en rekke helseplager med tanke på den utstrakte «nærlesingen» som foregår på nettbrett, smart-telefoner eller lignende.

Hvor viktig det er å få sjekket barnas syn jevnlig: Det finnes ingen offentlige systemer for undersøkelse av syn og øyehelse utover at norske barn gjennomgår obligatorisk synsundersøkelse hos helsesøster ved fireårskontrollen. Etter dette er det foresattes ansvar.

Norges sære posisjon i forhold til den verdensomspennede nærsyntepidemien:  Les mer om den her. 

 

 

 

 

 

 

 

3600.no

Se alle innlegg