En stor dag for Statsarkivet og Kongsberg

Foto: Hyunjung Kim

Etter 55 år i Oslo ble Sølvverksarkivene tilbakeført til Kongsberg.

Onsdag 25. oktober, 2017, ble en stor dag for Statsarkivet på Kongsberg. Endelig, etter 55 år i «eksil» hos Riksarkivet i hovedstaden kom de svært detaljerte arkivene etter Kongsberg Sølvverk tilbake til hjembyen sin.

Med på flyttelasset fulgte også arkivene etter bergamtene på Kongsberg, myntverket før 1815 og jernverket i Paul Steenstrups tid.

Se et bildegalleri fra markeringen her (alle foto: Hyunjung Kim):

Arkivene havnet hos Riksarkivet i 1962 i forbindelse med avvikling av Sølvverket. Den gang da fantes det jo ikke noe Statsarkiv på Kongsberg. Arkivet ble så forsøkt overført i 1996 da Statsarkivet på Kongsberg var etablert, men det lyktes dessverre ikke. 20 år senere, gjennom en omorganisering og med støtte fra Bergverksmuseet, var muligheten endelig tilstede.

300 hyllemeter med historie

Sølvverksarkivet er en av de eldste og best bevarte bedriftsarkivene i Norge, med dokumentasjon helt tilbake til oppstartsåret 1623. Så det er ikke rart at dette er en stor begivenhet.

– Dette var en stor dag for Statsarkivet i Kongsberg og for alle historieinteresserte folk i Kongsberg, forteller Bodil Løver fra Statsarkivet stolt til 3600.no.

Fagmiljøet var tilstede og flyttefirmaet gjorde en effektiv og sikker jobb med over 300 hyllemeter med arkivmateriale. Statsarkivar Nils Johan Stoa redegjorde for betydningen av å få dette overført til Kongsberg og forsker ved Bergverkmuseet, Bjørn Ivar Berg, fortalte om Sølvverket og viste frem smakebiter fra arkivet.

Vi er veldig fornøyd med dagen, og gleder oss til å gjøre materialet  klart til bruk for publikum på lesesalen, avslutter Bodil. 

På denne måten blir byens historie lettere tilgjengelig både for forskere ved byens museer, lokalhistorikere, slektsgranskere og andre interesserte.

 

 

3600.no

Se alle innlegg