Stil & karakter

Stil & karakter Gjennom 30 år har Stiltre AS levert løsninger tuftet på god byggeskikk. Med utgangspunkt i originale paneler, lister og bygningsdetaljer fra ulike stilarter har Stiltre gjenskapt historiske og stilmessige riktige produkter. Foto: Magnus Bjørnnes

Gjennom 30 år har Stiltre AS levert løsninger tuftet på god byggeskikk. Med utgangspunkt i originale paneler, lister og bygningsdetaljer fra ulike stilarter har Stiltre gjenskapt historiske og stilmessige riktige produkter.

Historien starter helt tilbake i 1946, da Einar Kjørstad og Asbjørn Hannevold satte opp en gårdssag på eiendommen til Kjørstad. I 1974 ble saga kjøpt av Hans Fredrik Hannevold for kr. 20.000,- og fikk navnet Hans Fredrik Hannevold & Co.

– Slike sager fantes det mange av utover bygdene i gamle dager, forteller Asbjørn Hannevold som eier Stiltre i dag, sammen med broren Runar Hvamb Hannevold.

– Gårdssagene ble hovedsakelig brukt til skjæring av lokalt tømmer, og noen av dem hadde også en enkel høvel, slik som Hannevold Sag.

Sentralisering gjorde at de små sagene forsvant i tur og orden.

Også Hannevold Sag kunne ha lidd samme skjebne, men lokale ressurspersoner med kompetanse innenfor trelast, høvling, byggeskikk og stilhistorie registrerte at riktige produkter til rehabilitering av hus var mangelvare i markedet.

I 1988 kom det et skifte. I tillegg til leieskur og leiehøvling ble det også satset på salg av høvellast.

Stiltre ble etablert i 1989, da Hans Fredrik Hannevold gikk sammen med Per Egil Bøe, en av pådriverne til oppstarten av Stiltre, Jo Sellæg som var rådgiver i bygningsvern og laget «Stiltreprofilene» og Ole Gunnar Green som var regnskapsmann.

Det er nok mange som blander Stiltre AS og CF Stiltre (Carlsen Fritzøe) på Skrubbmoen. CF Stiltre har også sitt opphav i Hostvedt, men i 2004 ble byggevareutsalget skilt ut som eget selskap og flyttet til Skrubbmoen i 2005. Byggevareutsalget ble solgt til Carlsen Fritzøe i 2013, og fikk etter hvert dagens navn – CF Stiltre.

Foto: Magnus Bjørnnes

Kunnskapen går i arv

I dag er det tredje generasjon Hannevold, brødrene Asbjørn og Runar som eier Stiltre AS, mens Anders Næss er daglig leder.

– I og med at vi bodde kun et steinkast unna saga ble vi dratt med fra tidlig alder, og jeg kan huske at vi fra barneskolealder hadde jobben med å rydde flis, minnes Asbjørn og Runar.

– Det er ikke tvil om at det har vært mye arbeid i å bygge opp saga, og pappa har hatt utallige timer der. Han har alltid gjort alt selv, enten det er nye bygninger som skal oppføres, installering av nye maskiner eller reparasjoner. Alt dette kom i tillegg til skjæringen som var det han tjente penger på. Han hadde selvfølgelig med noe innleid hjelp på visse områder, men var alltid han som hadde plan og styringen på det hele.

– Alt han kunne få gjort selv, gjorde han selv. Ingen av gutta har hatt problemer med jobb ved siden av utdannelsen i oppveksten. Helger og skoleferier ble ofte tilbragt på saga, og etter hvert fikk brødrene mer og mer ansvar.

Storebror Asbjørn er produksjonsleder og styreleder i Stiltre. Utdanningen som automasjonsmekaniker har kommet godt med under oppbyggingen av dagens moderne høvleri som ble bygget i 1998, og senere modernisert fere ganger. Han er typen som fikser det meste, både nyinstallasjoner og reparasjoner, ofte med god hjelp av pappa Hans Fredrik som fortsatt er med til daglig i en alder av 75 år.

Asbjørn har også stått for programmering og oppsett av alle styringer, og har full kontroll og oversikt på det meste om noe skulle gå galt.

Runar valgte en litt annen vei, tok en høyskoleutdanning og jobber i dag som webutvikler og løsningsarkitekt hos ItumX. Han får også brukt litt av programmeringskunnskapene sine på Stiltre, der han programmerer en CNC-styrt fresemaskin, og i tillegg utvikler websidene til Stiltre og sitter i styret for bedriften.

– Det er også viktig å nevne mamma. Selv om det er pappa som har bygd opp saga, hadde det ikke gått uten henne. Hun har tatt seg av alt av papirarbeid og regnskap, i tillegg til at hun hadde halv jobb med skjæring på saga. Det ble også hun som fulgte opp oss gutta med skolearbeid og fritidsaktiviteter – i tillegg til alt det praktiske i hjemmet.

Stiltre har blitt en svært solid bedrift innenfor sitt segment, og gutta har stor tro på framtida.

– Vi er opptatt av å hele tiden utvikle nye produkter tilpasset dagens og fremtidens marked, med blant annet mer prefabrikerte varer. Til tross for at vi lager tradisjonelle produkter har vi en moderne og effektiv produksjonslinje tilpasset vårt bruk, avslutter Asbjørn og Runar Hannevold.

Stiltre tar god byggeskikk på alvor

Da Stiltre startet i 1988, var det lite markedet kunne tilby av riktige produkter til istandsetting av gamle hus. Med profesjonell bistand, og et stort innsamlet materiale fra gamle hus i Norge, valgte Stiltre ut det beste og mest tidstypiske.

Listverk

Stiltre har i samarbeid med bygningsvernkonsulent Jo Sellæg utarbeidet serier med listverk innenfor forskjellige stilarter i norsk byggetradisjon. Innenfor stilartene rokokko, klassisk, sveitser, jugend og nyfunkis vil du finne produkter som passer til hverandre. I tillegg til standard profiler lager Stiltre også spesielle profiler etter eget ønske.

Kledning og panel

Dette har utviklet seg videre, og bedriften tilbyr i dag et stort spekter av lister, paneler og dekor til eldre og nye hus. Stiltre produserer alt fra standard rektangulære kledninger til brede og kraftige vekselpaneler i rokokkostil. En av våre mer populære kledningstyper er Stiltre sin smakfulle og stilriktige kledning i Sveitserstil. Vi fører
også innvendige paneler i alle stilarter. Alle produkter kan leveres behandlet.

Dør- og vindusinnramminger

Vinduene blir ofte regnet som husets øyne. Ved å velge en omramming fra Stiltre vil du fremheve «øynene» på en elegant måte, og bidra til at ditt hus får et særpreg. Stiltre sine omramminger er stilriktige, samtidig som de er enkle å montere og gir en teknisk god løsning.

Innvendig og utvendig dekor

Vi fører mange lekre detaljer til sveitserstil. Her kan nevnes vindusknekter, søyleknekter, rekkverk, mønedekor og spir. Vi har også hjørne- og sokkelklosser til listverk innendørs.

Spesialproduksjon

En av Stiltre sine spesialiteter er produksjon av kledninger, listverk, paneler og dekordetaljer etter prøve eller tegning. Dette er ofte til rehabiliteringsprosjekter der elementer skal erstattes med opprinnelig profil.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg