Fra Statsarkivet: Med hvalpølse på menyen

Den gang togene gikk saktere og hadde flere og lengre stopp, var det et helt annet spisetilbud i tilknytning til jernbanenettet enn i dag.

Statsarkivet i Kongsberg sitter på en liten del av privatarkivet etter Norsk Spisevognselskap, arkivdokumentene stammer fra jernbanestasjonen på Kongsberg.

Les også: Vi presenterer: den gamle og nye jernbanestasjonen. 

menyspisevognselskapetI arkivene kan vi se hva slags meny togrestaurantene kunne friste med i etterkrigstiden.

Vi kan nok si at tiden har løpt fra dette mattilbudet, da de færreste unge nordmenn i dag kunne tenke seg å spise alle rettene på denne menyen. Men hvem vet, kanskje blodpølse er klar for en gjeninnføring i det alminnelige norske kosthold? Eller hva med lungemos?

Vi må huske at rasjoneringene som var på matvarer under andre verdenskrig varte til et godt stykke etter krigen, helt opp til 1950-tallet for visse varer.

Menyen er sterkt preget av fiskeretter, som nok var et steg opp fra krigsårenes småsild. Men hvalpølse? Norge er det eneste landet som fremdeles driver kommersiell hvalfangst, og det spørs om ikke hvalpølse kunne ha blitt litt for kontroversielt for en del turister på togtur i dagens Norge.

 

NSB var med å starte A/S Norsk spisevognselskap. Selskapet fikk fra 1919 rett til å drive servering på tog og stasjoner. Trillevognserveringen på togene kom ikke før på slutten av 1950-tallet. Etter at Spisevognselskapet fusjonerte med Narvesen i 1975, var det ikke lenger et eget selskap.

Restauranten inne på togstasjonen til Kongsberg, ble faktisk overtatt av NSS den 1. november, 1944, hvor de drev driften

De sentrale arkivene etter A/S Norsk spisevognselskap er avlevert til Riksarkivet i Oslo. Det er ordnet som et selvstendig privatarkiv frem til fusjonen.

Tekst og foto: Statsarkivet på Kongsberg, Norsk jernbaneklubb : rullende materiell (1980) og Riksarkivets Flickrkonto til Norske Spisevogner

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg