Slik skal Kongsberg omstille Norge

Foto: Torkil Bjørnson i Kongsberg Innovasjon, oppfordrer bedrifter til å delta i Omstillingsmotoren

Gir 220 bedrifter en unik konkurransefordel

Sammen med de fremste kompetansemiljøene i Norge har Kongsberg Innovasjon fått i oppgave å være en nasjonal Omstillingsmotor innen digitalisering. Totalt i satsningen, som ledes i regi av Innovasjon Norge, ligger over 20 millioner kroner.

Omstillingsmotoren skal gi 220 bedrifter i hele landet et digitalt kompetanseløft. Målet er å bidra til økt lønnsomhet gjennom kompetanse, nettverk og bruk av ny teknologi.

Alle små- og mellomstore bedrifter – på tvers av bransjer og over hele landet – kan melde seg på og søke seg til programmet.

Det er Kongsberg Innovasjon, Digital Norway, Smart Innovation Norway og iKuben som er tildelt status som Omstillingsmotorer for digitalisering.

Profesjonell hjelp

Gjennom Omstillingsmotoren får de deltagende bedriftene tilgang på kompetanse, nye teknologier og verktøy for innovasjonsevne og konkurransekraft.

– Digitalisering gir en del utfordringer, men det gir også mange muligheter. For å utnytte disse mulighetene, må vi jobbe med kompetanseheving. Omstillingsmotoren handler om å hente og dele kunnskap, forklarer Torkil Bjørnson i Kongsberg Innovasjon.

Han legger til:

– Det er ikke alltid enkelt å se de relevante mulighetene for bedrifter selv. Gjennom Omstillingsmotoren senkes denne terskelen og man får profesjonell hjelp til å identifisere hvordan bedrifters konkurransekraft kan økes ved at man får bistand fra de mest kompetente aktørene i landet.

Skreddersydd program

Omstillingsmotoren tilbyr et skreddersydd opplegg til bedriftene som deltar. Det er bedriftene selv som velger omfang og varighet.

– Et eksempel på et tilpasset opplegg er et firedagers kompetanseprogram vi har kjørt med en del ledere. Der har de lært om ny teknologi, hva teknologien kan gjøre, samt hvordan den påvirker bedriften deres. I tillegg har de jobbet med hvordan de kan bruke denne kunnskapen til å utvikle sin egen virksomhet, sier Tor Olav Mørseth i Digital Norway.

Han legger til:

– Dette er ikke teoretisk opplæring, men praktisk trening, og jeg er glad for å se at bedrifter har med seg konkrete prosjekter og produkter ut av et slikt program.

Hvorfor delta?

  • Få rask og praktisk hjelp til omstilling av din bedrift
  • Løft bedriftens kompetanse innen digitalisering
  • Se muligheter til å ta i bruk digital teknologi for å skape nye tjenester, produkter og forretningsmodeller

Fortsatt ledige plasser

Siden oppstarten i januar 2018, er nå 61 bedrifter godt i gang med et kompetanseløp gjennom Omstillingsmotoren, mens 135 bedrifter er under avklaring. Det er fortsatt mange ledige plasser, og alle bedrifter som trenger hjelp med den digitale omstillingen oppfordres til å melde sin interesse.

– Terskelen for å delta i Omstillingsmotoren er lav; det er bare å melde sin interesse på nettsiden og forklare hvorfor man ønsker å delta og hva man ønsker hjelp til, opplyser Bjørnson.

Vil du vite mer? Meld din interesse her

 

 

3600.no

Se alle innlegg