I et tidligere småbruk i Svartås litt utenfor Kongsberg vokste skulptør / billedhugger Øystein Bernhard Mobråten (1940) opp, og på tunet har han for egen regning og med egne verker skapt en skulpturpark i sammenheng med et billedgalleri.

Tekst: Jørn Rasmussen

Et besøk her er som å tre inn i en annen verden – en verden av eventyr, følelser, stemninger – en verden hvor det hersker skjønnhet og harmoni. En verden hvor det kunstneriske uttrykk og den mesterlige utførsel, får en til å tenke på de gamle klassiske mesterne. En verden som er et besøk verd.

En verden lik ingen andre. Foto: Magnus Bjørnnes
Bukken Bruse. Foto: Magnus Bjørnnes

Hans tilbud om omvisning og presentasjon av åtte utvalgte skulpturer og deres symbolikk og budskap, tar ca. en time og er til alt overmål gratis. Men han ønsker å avtale tid på forhånd.

De åtte skulpturene samlet har LIVSETIKK som budskap. Presentasjonen kan også sees og høres på YouTube ved å besøke denne linken. 

«Skal du bli elev hos meg? – – – – Å jo, da», sier stemmen bak ham! Det var til den unge Øystein Bernhard Mobråten, som opprinnelig startet på Kongsberg Våpenfabrikk innenfor elektro. Han holdt dog ikke dette ut og fikk hjelp av adjunkt Petter Aurdahl, som skaffet ham en læreplass ved Zoologisk Museum.

Eksempel på Øysteins elevarbeid under Rolf Schönfeld

Snart fant Øystein frem til Nasjonalgalleriet for å lære seg anatomi ved å tegne klassiske skulpturer. Denne dagen blir han dog «kapret» av den kjente kunstpedagogen, Rolf Schönfeld, og i 15 år blir Mobråten hans elev og medarbeider i den «indre krets». Schönfeld drev den gang (1960 – 1986) en omfattende privatundervisning på akademinivå, med utgangspunkt i Nasjonalgalleriet.

For Øystein Bernhard Mobråten er begrepet kunst uløselig knyttet til utvikling av estetisk
følsomhet, etisk søken og bevissthet. Utgangspunktet for hans kunst er at vi alle skal utvikle det beste i oss. Evolusjon er for ham en fantastisk skaperkraft. Det er denne erkjennelse som er intensjonen bak hans dyreskulpturer.

Foto: Magnus Bjørnnes

«Jeg ser etikken som menneskets innebygde kompassnål, som vi kan orientere oss etter i livet. Og det estetiske og den etiske verdinorm må være integrert i kunsten. Uten den etiske livskraft dør kunsten». Uten denne indre evolusjonen klarer vi neppe å redde vårt livsgrunnlag; naturen rundt oss og jorden. Det å velge å bygge opp under det beste i oss er et verdig og nødvendig valg for fremtiden.

Foto: Magnus Bjørnnes
Øystein Mobråten har gjennom lengre tid samarbeidet med Foreningen for Klassisk Figurativ Samtidskunst i Kongsberg ved Jørn Rasmussen i foreningens forsøk på å få skulpturparken plassert sentralt i SKULPTURBYEN KONGSBERG. Foreningens tilbud til kommunen er fortsatt under behandling. Her avbildet med ravnene Hugin og Munin – symboliserende fortid og fremtid. Foto: Magnus Bjørnnes
Foto: Magnus Bjørnnes

Øystein Bernhard Mobråten

 

3600.no

Se alle innlegg