Skaper glede og trivsel for de eldre

Fagsykepleier Anne-Marthe sammen med beboer Einar og lederen av Skavangertuns Venner, Vidar Johnsen, tester sykkelen. Foto: Skavangertun

Skavangertuns Venner feiret 40 år i år.

I september 2019 kunne Skavangertuns Venner se tilbake på en 40 år lang historie preget av glede, fellesskap og trivsel.

Den første mandagen hver måned arrangerer de fantastiske ildsjelene fra venneforeningen en hyggekveld i festsalen ved Skavangertun sykehjem – noe de altså har gjort i 40 år!

Det var et ønske fra beboere og pårørende at de skulle skje noe mer på huset som startet det hele. Året var 1979 og venneforeningen så dagens lys i september det samme året.

– Da var vi rundt tredve medlemmer, med Pel Melquist som leder, forteller dagens leder av venneforeningen, Vidar Johnsen, til 3600.no.

– Formålet var å skape glede og trivsel for beboere og pårørende på huset og etter hvert ble også et eget husorkester med syngende damer etablert.

De fleste i venneforeningen har vært med i en årrekke og mange er godt opp i årene.

– Men å se at dette er et tilbud som blir godt mottatt, har vært inspirerende og gitt lyst til å fortsette, forteller Vidar.

Saken fortsetter under bildene

Et kjærkomment tilskudd

Venneforeningen arrangerer 9 til 10 faste hyggekvelder i løpet av et år og på programmet står det som regel sang og musikk – enten av venneforeningens husorkester, eller andre inviterte gjester.

I tillegg serveres det selvfølgelig kaffe og kake, og samtidig selger de lodd og lodder ut premier.

En trygg hånd å holde i betyr så mye. Foto: Skavangertun

– Hyggekvelden med Skavangertuns Venner er og har alltid vært et populært tilbud som beboere og pårørende setter stor pris på, forteller avdelingsleder Tone Sandli varmt.

– Det er jo gjerne på kvelden eller i helgene at beboerne får besøk av sine kjære og det er ofte de tidene det skjer lite på sykehjemmet, så det at Skavangertuns Venner arrangerer hyggekveld en kveld i måneden setter vi stor pris på, understreker hun.

Tone forteller at det betyr mye for Skavangertun å ha en slik venneforening som bidrar og støtter dem på denne måten.

– Jeg er opptatt av og setter stor pris på all innsatsen og tiden som de frivillige legger ned for å bidra til å skape glede og trivsel for beboerne våre.

De gode øyeblikkene

Ofte skal det ikke så mye til for å spre glede, kjærlighet og nærhet. Foto: Skavangertun

– Frivillighet er et viktig tilskudd i eldreomsorgen som vi bare på ta imot med åpne armer. Og jeg tror det gir mye tilbake til de frivillige også, å se at de bidrar til å skape gode øyeblikk for beboerne, forteller hun.

Tone trekker også frem fellesskapet og varmen hyggekveldene skaper.

– Felles sosialt samvær utenfor stua og pasientrommet gir positive opplevelser for beboerne.

– Det kan noen ganger være litt vanskelig å besøke sine kjære som kanskje har mistet mye av den verbale kommunikasjonen sin. Da er hyggekvelden et fint tiltak, og de koser seg sammen i en hyggelig atmosfære. Loddtrekningen er også populær, smiler hun.

– Musikk, sang, dans og engasjementet til de frivillige gir et viktig tilskudd til beboernes hverdag. De gleder seg til å gå på hyggekvelden, pynter seg og får masse positiv stimuli.

«Musikk, sang, dans og engasjementet til de frivillige gir et viktig tilskudd til beboernes hverdag. De gleder seg til å gå på hyggekvelden, pynter seg og får masse positiv stimuli.»

Fikk 50.000 til ny sykkeltaxi

Vidar forklarer at inntektene fra loddsalget går til gode formål. I tillegg får de gaver fra familier og midler fra banker i lokalsamfunnet.

– Vi bidrar med diverse. Til huset kan det gå til planter, blomster, utstyr som blant annet TV, forklarer Vidar.

Dette er gaver sykehjemmet er enormt takknemlige for.

På hyggekvelden i september fikk sykehjemmet i tillegg en gavesjekk på hele 50.000 kroner fra Skavangertuns venner som de ønsket å øremerke til å kjøpe en sykkeltaxi (rickshaw) til glede for beboerne.

Fagsykepleier Anne-Marthe sammen med beboer Einar og lederen av Skavangertuns Venner, Vidar Johnsen, tester sykkelen. Foto: Skavangertun

Klar til våren

Sykkeltaxien er nå kjøpt inn og på hyggekvelden den 4. november ble den vist frem til stor begeistring.

– Den vil nok ikke tas fullt i bruk før til våren når snøen er borte, men vi holder nå på å lage en rutine og bruksanvisning slik at vi er klare til våren, forteller Tone.

Faktisk var en slik sykkeltaxi høyt på ønskelista.

– Det som var litt artig var at dette var noe flere av oss har ønsket oss, og så kom henvendelsen fra Vidar i Skavangertuns Venner med informasjon om at de ville gi sykehjemmet en pengegave og at den skulle øremerkes til å kjøpe en slik sykkeltaxi.

Til våren håper de ansatte på at noen frivillige kan hjelpe med å ta beboerne ut på tur i lokalområdet.

– Men også ansatte vil få opplæring, slik at de også kan bruke denne sykkelen som et miljø- og aktivitetstiltak, understreker Tone.

Ønsker seg flere frivillige

Det å ha skapt så mye glede og varme for de eldre ved Skavangertun i så mange år, er inspirerende, men Vidar, som har ledet foreningen siden 2003, forteller av foreningens fremtid kan være noe usikker.

– Mange av de frivillige ønsket å gi seg da vi rundet 40 år, så etter dette sitter vi igjen med få personer til å hjelpe til. I tillegg ville også husorkesteret og syngedamene gi seg, forklarer Vidar.

Men han aner et håp.

– Det er krefter som ønsker å få til noe videre, så vi får se hva framtida bringer, avslutter han.

 

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg