Skap en god sommer for barn og unge

Gjensidigestiftelsen oppfordrer alle lag og organisasjoner i nærmiljøet om å søke om midler for å skape en god sommer for barn og unge i Numedal, Kongsberg og Øvre Eiker.

 

Alle har hatt en annerledes vår i år. Mange barn og unge har lengtet etter å ha det gøy sammen med venner. Noen har færre muligheter enn andre til å reise bort og oppleve nye ting, og derfor har Gjensidigestiftelsen avsatt 50 millioner kroner til sommeraktiviteter for barn og ungdom. Målet er at disse midlene skal bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser i sommer.

Tiltak hvor barn og unge engasjeres i meningsfylte aktiviteter og som gir gode sommeropplevelser er det vi ønsker oss, sier Jon Erik Lund, valgkretsleder i Buskerud.

– Vi vil prioritere å gi midler til aktiviteter som er gratis, åpne og inkluderende og som retter seg mot sårbare grupper.

Kort tidsfrist
Vi ber nå lag og foreninger om å se på muligheter og søke så snart de har anledning. Søknadsfristen er kort denne gang, og alle søknader må være innsendt før 1. juni for at vi skal rekke å iverksette tiltakene innen sommerferien.

– Utfordringen som nå sendes ut til frivillige lag og foreninger er å skape aktiviteter som gir gode sommeropplevelser, og tiltak hvor unge engasjeres i meningsfylte aktiviteter for alle. I tillegg ønsker vi søknader om digitale inkluderende møteplasser. Det siste er et resultat av stor etterspørsel i kjølvannet av Korona-situasjonen,  sier Jon Erik Lund.

– Selv om myndighetene nå lemper på estriksjonene, vil det fortsatt være et stort behov for digitale møteplasser fremover i tid.

Mer informasjon om hvordan man søker og hvilke kriterier som må oppfylles for å søke, finnes på vår digitale søknadsportal. Les mer på www.gjensidigestiftelsen.no

Om Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Midlene til denne type prosjekttildelinger kommer fra avkastning etter finansielle investeringer Som største eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge. Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til og med 2019 har Gjensidigestiftelsen tildelt rundt 2,4 milliarder kroner til omtrent 7600 ulike prosjekter for å fremme trygghet og helse.

 

Del og lik!
  • 13
  •