Signerte viktig avtale med Kongsberg Gruppen

Stolte samarbeidspartnere. Senior HR-rådgiver i KDA, Vidar Lande, kommunalsjef for Kultur og velferd, Heidi Hesselberg Løken, og Konserndirektør for HR og sikkerhet i Kongsberg Gruppen Hans Petter Blokkum. Foto: Anniken Tangerud

19. desember 2019 ble en stor dag for Vitensenteret.

Torsdag den 19. desember kunne Vitensenteret i Kongsberg juble over ny, omfattende og viktig samarbeidsavtale med Kongsberg Gruppen.

Da ble det nemlig kjent at Kongsberg Gruppen fortsetter å støtte driften av senteret økonomisk med en årlig betaling på 200.000 kroner, som skal disponeres av Kongsberg Vitensenter.

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) bidrar samtidig med lønnskostnader til en 40% stilling ved Vitensenteret gjennom et årlig bidrag på 320.000 kroner. Vedkommende skal ha en fast stilling ved Kongsberg Vitensenter som administrerer ressursen i samråd med KDA.

3-årig avtale

Avtalen som ble signert i dag går over tre år, og midlene gjør at Kultur og velferd får en viktig forutsigbarhet i tiden fremover.

– Denne avtalen er en fortsettelse av forrige avtale, MEN den nye avtalen har i tillegg inkludert lønnsmidler til en delstilling som Kultur og velferd fullfinansierer til en ny, full veilederstilling ved Vitensenteret, forklarer kommunalsjef, Heidi Hesselberg Løken, stolt.

Heidi deler sin takknemlighet over samarbeidet på denne måten:

– Jeg er stolt over det gode samarbeidet med næringslivet om både drift og innhold. Det tilrettelegges for kontinuitet i tett dialog om hva vi gjør og hva næringslivet er opptatt av.

– Vitensenteret har oppnådd fenomenale resultater de siste år. Alle tilbud, og særlig kodeklubben, er fulle. En ny veilederstilling er derfor meget viktig for å kunne «se» den enkelte som bruker senteret, understreker hun.

Konserndirektør for HR og sikkerhet i Kongsberg Gruppen Hans Petter Blokkum og Kommunalsjef for kultur og velferdstjenester, Heidi Hesselberg Løken signerer avtalen. Foto: Anniken Tangerud
Stolte samarbeidspartnere. Foto: Anniken Tangerud

Leverer høy kvalitet

Kongsberg Vitensenter ble åpnet i 2003 i et samarbeid mellom næringslivet og Kongsberg Kommune. Heidi Hesselberg Løken så behovet for å kunne tilby en arenaer barn og unge  i fritid med teknologi – der teori blir praksis (Makerspace).

Senteret fikk tidlig en innovasjonspris for måten de systematisk kobler senteret med barne- og ungdomsklubber, kulturskole, utekontakter, visningsarenaer, bibliotek, barnehager, grunnskoler, videregående skole og næringsliv. Samt at tilbudet i all hovedsak er gratis å bruke.

Les også: Her er det både gøy og lærerikt

Fra 2013 var Kultur og velferds avdeling ungdomskontor ansvarlig, og siden oppstarten har tilbudet vokst i takt med behovet der ute. I dag bestiller også barnehager, grunnskoler, videregående skoler og nabokommuner veiledning fra Vitensenteret.

– Fra 2018 ble Vitensenteret en del av Kultur og velferds avdeling, Ung kultur, der kulturskole, Vitensenter, ungdomsklubber og utekontakter jobber tverrfaglig systematisk for å kunne nå ut til alle ungdomsmiljøer. Lavterskelprogrammet er derfor utvidet, forklarer Heidi.

Vitensenteret har nå adoptert kulturskolens modell med tre programområder (dybdeprogram, kjerneprogram og lavterskelprogram – se nederst i saken).

– Grepet gjør at vi er et utstillingsvindu gjennom et nasjonalt prosjekt som en av fire andre kommuner i Norge, forklarer Heidi.

Hans Petter Blokkum og Vidar Lande sjekker ut den nye AR-sandkassen mens Ingvild Damtjernhaug forklarer. Bjørn Nordal følger med i bakgrunnen. Foto: Anniken Tangerud
Foto: Anniken Tangerud

Unike i nasjonal sammenheng!

Kongsberg Vitensenter har som mål å øke interesse for, og kunnskap om, realfag og teknologi. Meningen er å skape begeistring og gode læringsopplevelser for besøkende i alle aldre, og er både en formell og uformell læringsarena med tilbud til skole og på fritid.

– Det jeg er stolt over, er det magiske samarbeidet mellom vårt vitensenter og næringsliv, kulturskole, ungdomsklubber, utekontakter, bibliotek, frivilligsentral, musikkteater, barnehager, grunnskoler, videregående skole, universitet, fagskole og nabokommuner. Der er vi unike i nasjonal sammenheng! understreker Heidi engasjert.

– Jeg kan også under stolthet løfte frem den høye kompetansen vi har ansatt hos vitensenteret, forteller hun og smiler.

Den glimrende beliggenheten på Krona mener hun er avgjørende viktig for at de lykkes.

– Vi deler lokaler med Ung kultur (samarbeid om dybdeprogram, kjerneprogram, lavterskelprogram), bibliotek (samarbeid om moduler, e-sport og litteratur) , musikkteater (samarbeid om visningsarenaer), fagskole (samarbeid om utstyr studenter) og universitet (samarbeid om studenter). Det gir oss et hav av muligheter, understreker hun.

Kongsberg Gruppen tar samfunnsansvar

Det var en like stolt konserndirektør for HR og sikkerhet i Kongsberg Gruppen, Hans Petter Blokkum, som signerte dagens avtale.

– Alt henger sammen, innleder han i en forklaring på hvorfor konsernet ser samarbeidet med Vitensenteret og Kultur og velferd som så betydningsfullt og viktig.

– Vi er inne i en stor rekrutteringsfase nå og ønsker å få tak i de beste medarbeiderne, både faglig og verdimessig. Samtidig ønsker vi at de flytter til Kongsberg og da er vi helt avhengig av å ha et så bra som mulig tilbud på fritiden, understreker han.

– Vi tar et samfunnsansvar, og ønsker å være med på å bygge et ålreit tilbud for alle som bor her og flytter hit.

Kongsberg Gruppen har i en årrekke støttet Vitensenteret økonomisk nettopp på grunn av dette og på måten senteret favner Kongsbergskolens premisser: å sammen bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon.

– Vitensenteret har her tatt en flott plass i det vi kaller «Kongsberg skolen» og samspillet mellom blant annet industrien i Kongsberg, kommunen, fylkeskommunen, USN med flere og øvrige kommuner i Kongsbergregionen. Det treffer godt på hva vi i dag ønsker, forteller han

Ved å tidlig vekke en interesse for realfag og teknologi, skaper man et viktig grunnlag for at barn og unge velger den retningen i fremtiden.

– Det er ikke bare viktig for oss som konsern, men for nasjonen Norge. Og der kommer dette senteret inn. Dere trigger den interessen og forvalter den godt. Så «keep up the good work», dere utgjør en forskjell! smiler han og nikker anerkjennende mot de flinke ansatte ved Vitensenteret.

En viktig jobb

Vidar Lande, som i dag jobber som Senior HR-rådgiver i KDA, har fulgt senterets utvikling fra begynnelsen.

– Utviklingen er både imponerende og formidabel. Dere har løftet den frem til nye høyder og gjør en fantastisk jobb! skryter han.

Samarbeidet med Vitensenteret er en del av konsernets helhetlige tankegang, forklarer han.

– Det er viktig å starte tidlig med å legge til rette for at barn og unge i dag tar de gode valgene for fremtiden.

Vidar nevner samtidig hvor viktig det er at senteret har en tett kontakt med oppvekst i kommunen.

– Dere har rigget det godt, og tilbyr en viktig arena for ungdommen og et fantastisk supplement til alle tilbudene i byen, så det blir spennende å følge dere videre, avslutter han.

Stolte samarbeidspartnere. Senior HR-rådgiver i KDA, Vidar Lande, kommunalsjef for Kultur og velferd, Heidi Hesselberg Løken, og Konserndirektør for HR og sikkerhet i Kongsberg Gruppen Hans Petter Blokkum. Foto: Anniken Tangerud

 

På jakt etter enda en ildsjel

Over nyåret skal de altså lyse ut en ny stilling ved Vitensenteret.

Per dags dato er de seks svært dyktige ansatte (syv med Vanja Halvorsen som fortsetter litt med enkelte prosjekter fremover) som favner over flere spennende fagområder og kompetanser.

Senterets faglige leder, Ingvild Damtjernhaug, er utrolig takknemlig for støtten de nå får fra Kongsberg Gruppen og KDA til å ansette enda en ny person.

Ingvild er klar i sin tale når vi det er snakk om hvilken egenskaper vedkommende skal ha.

– Vi må ha ildsjelene, de som brenner for dette. Du må ikke bare være nysgjerrig og faglig sterk innen realfag og teknologi, men du må ha lysten til å formidle det. Men jeg vet de finnes der ute! Bare se på denne gjengen, smiler hun og refererer til hennes medarbeidere.

Stolt gjeng. Fra venstre: Eldrid Ninive Andersen, Vegar Sunde, Heidi Hesselberg løken, Anders Damm, Ingvild Damtjernhaug, Bjørn Nordal, Mats Hole og Irene Bjørnnes. Foto: Anniken Tangerud

 

 

Vitensenterets 3 programområder

Dybdetilbud:

 • Prosjektgruppe for unge med sterkt ønske om dybde (3D, programvare, laserkutter, prosjekt over tid mv)
 • Ekstra utfordringer til unge med sterkt ønske om dybde
 • Nettverk hos høyskole, fagskole, næringsliv
 • Etterutdanning for lærere (trygge de i temaene i læreplanen)
 • Kursrekke for lærere i programmering (Kongsberg, Notodden har bestilt pdd)
 • Inspirasjonskurs/kompetanseheving for ansatte i barnehagen

Kjernetilbud: 

 • Skaperverksted hver uke (temabasert)
 • Kodeklubb (lær unge koding, programmering, roboter, microkontrollere, programvare, ulike programmeringsspråk)
 • TECHJENTER (teknologikurs for jenter)
 • Forskerkurs
 • Temadager for barneskolene (lys og stråling 2. trinn: programmering og byggkonstruksjoner, 3. trinn: byggkonstruksjoner og broer, 4. trinn: kjemi/stoffkunnskap, 5. trinn: mekanikk, 6. trinn: elektrisitet og magnetisme, 7. trinn: elektrisitet, 9. trinn: mv.
 • Undervisningsopplegg for 5-åringer (tredelt undervisningsopplegg med koding, tall, lekende, undersøkende, programmering, sotering, orientering, visualisering, former, mønstre, tall, telling mv i tråd med rammeplan for barnehager)
 • Undervisningsopplegg rettet mot videregående skole, bla. lyd-teknologi, solfangere, 3D design, droneprosjekt, AR, med videre etter behov
 • Innføringsklasse
 • AR/VR/MR-prosjekt i samarbeid med USN/fagskolen/KNF/Kongsberg videregående
 • AR sandbox
 • Cosplay gruppe
 • PC-byggekurs
 • Animasjon, Filmgalla
 • Utvikle spennende prosjekter/være oppdatert

Lavterskeltilbud:

 • Viten på hjul
 • Drop-in
 • Utplassering av elever, arbeidsuke
 • Teknologiuke (eget skoleprogram)
 • Tilbud til skoler og barnehage utenom det som er fastlagt i lokal læreplan
 • Undervisningsopplegg for klasser tett knyttet til læreplanmålene, men også mer showpreget opplegg
 • Fiksefester, Sykkelfiksefest
 • Teknologi til Elvelangs, Festivalsamarbeid, Labrodag, Piknik i parken, UKM, USNExpo
 • Sommeråpent, Lørdagsåpent, Høstferie-/Vinterferieåpent
 • Samarbeid med leksehjelp, musikkterapi, datagruppe for særskilte behov mv.
 • Bygging av togbane i vitensenteret
 • Tilrettelegging for e-sport
 • Tilbud for studenter, knytte til oss flere studenter

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg