Bli med da Skavanger skole feiret Kongsberg som Syngende Kommune.

I 2017 ble Kongsberg i hard konkurranse med andre kommuner, valgt ut til å delta i den nasjonale sangsatsingen Syngende kommuner.

Det innebærer at Kongsberg fra 2018 av skal samarbeide med Krafttak for sang om å utvikle og opprette sangaktiviteter, og styrke lokal sangkultur i en tre års periode.

19. oktober, 2018, var Skavanger skole, som har vært en syngende skole siden 2016, med på å feire det hele med både sang, dans og mange ivrige smil.

I en fullstappet gymsal satt blant andre varaordføreren Kjell Gunnar Hoff, kommunalsjefen for kultur og velferd Heidi Hesselberg Løken, gjester fra Skavangertun og 10D fra Vestsiden Ungdomsskole.

Alle klassene fra Skavanger sang og 10D fra Vestsiden skole underholdt også fra scenen.

Det hele ble avsluttet med Kongsbergsangen og en energisk Bli Med Dans i solskinnet utenfor.

Se videoer nederst i saken
Varaordføreren Kjell Gunnar Hoff. Foto: Anniken Tangerud
Kjell Gunnar Hoff holdt en varm tale og gav blomster til et av prosjektets ildsjeler, Veslemøy Fjerdingstad. Foto: Anniken Tangerud
Musikk- og gymlærer (og økofilosof) Toivo Skogheim spilte gitar sammen med Thanhtai Mya og Pål Flø fra Vestsiden Ungdomsskole. Foto: Anniken Tangerud

Se en liten uhøytidelig bildespesial her:

Sang i hverdagen

Skavanger skole er en av skolene som er med i satsingen. De ønsket å være med fordi de synes sang er en viktig del av både språkopplæring og sosialisering.

– Vi mener at sang er et godt verktøy når du jobber med språk og forståelse. Det vises jo at sang har en positiv effekt på elevenes læringsmiljø og trivsel, forklarer en av ildsjelene fra skolen, Ellen Holvik Heisholt entusiastisk.

At de er syngende skole innebærer at de har litt ekstra fokus på sang i hverdagen.

– Sang og musikk brukes som motivasjon og gledesspredning som skaper økt fellesskapsfølelse. Vi har felles sanger som vi øver på hver uke/måned. Og så samles vi til en sangsamling omtrent én gang i måneden.

– Prosjektet har hjulpet oss med å sette mye av vår gamle praksis rundt sang litt mer i system. Vi blir også litt mer bevisste på hvordan vi bruker sangen, forklarer Ellen.

Veslemøy Fjerdingstad og Ellen Heisholt var storfornøyde etter feringen. Foto: Anniken Tangerud

Sang og musikk er en del av hverdagen til hele skolen nå.

Fra oppstartssang om morgenen, rolig musikk i oppstarten, sang i forskjellige fag, sangleker i friminutt, kor, SFO, i temaer, til innlæring av språk, så følger sangen med både elever og ansatte.

Ellen simpelthen gløder da vi spør henne hva det beste med et prosjekt som dette er.

– Gleden! Og mestring! Her er det mange som kan bidra ut fra egne forutsetninger, og likevel delta sammen med alle andre når vi samles i små eller store grupper. Sangen blir et viktig avbrekk i hverdagen, den skaper samhold, et felles gjøremål.

På feiringen fikk vi oppleve sang fra alle klassetrinnene, allsang og i tillegg hadde de premiere på storefrikoret deres.

– De har kun hatt noen få øvelser sammen, men er en knalltøff liten gjeng som skal spre mye glede fremover, smiler Ellen.

Med så mange gjester hadde de gravd litt i sangbanken og tatt frem noen sanger de liker spesielt godt, og tørket støvet av noen Prøysenviser.

– Klassene har sunget hver dag, men dette er noe vi gjør hver dag uansett. Vi har bare hatt litt ekstra fokus på disse sangene den siste uken, ler hun.

Det var en fornøyd, rørt og stolt Ellen vi traff da det hele var over.

– Nå er jeg veldig gira og høy på adrenalin altså. Dette var veldig rørende. Spesielt da alle reiste seg og sang Kongsbergsangen sammen, bemerket hun.

Tilbakemeldingene fra gjestene var kun positive og rektor Britt Ellen Fagerheim synes de hadde laget en fin ramme for å feire kommunen.

Hele Kongsberg skal synge

Representanter fra Sangutvalget sammen med Ellen Heisholt fra Skavanger skole. Fra venstre: Inger Marie Holm, Ellen Holtvik Heisholt, Veslemøy Fjerdingstad, Helle Nygård og Eva Tovsrud Knutsen. Foto: Anniken Tangerud

For Veslemøy Fjerdingstad betyr et prosjekt som dette mye.

– Barna får styrka sin selvfølelse når de mestrer å stå fram. Sang gir glede, fellesskap og virker språkstimulerende, forklarer hun varmt.

Gjennom å være en Syngende kommune skal de spre sangglede over hele kommunen.

–  Det er ikke bare barn som er med i prosjektet. Hele Kongsberg skal synge, smiler hun.

De har generasjonssang (som er et samarbeid mellom barnehager og eldrehjem), de har omsorgssang på eldrehjem, de har et flerkulturelt sangprosjekt (som er et samarbeid mellom Kulturskolen og Norsksenteret), og Sang til lunsj og Sang til kvelds på biblioteket –  for å nevne noe.

– Jeg synes at det er moro å se hvordan sangen skaper glede og samhold. Barn og unge får gjennom sang, mestring, sosial trening, fellesskap og glede, avslutter hun stolt.

Se alle synge Kongsbergsangen:

Se Bli Med Dansen her:

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg