Morten Hopes banebrytende app lanseres den 30. november.

Vi starter denne historien med et bilde av Lukas Hope. Fordi Lukas på mange måter er sakens kjerne og historiens utgangspunkt.

Lukas, som nå er 10 år gammel, er sønnen til Morten Hope (42). Lukas ble født med en hjerneskade som gjør at han ikke har et verbalt språk og har store utfordringer med å lære seg andre kommunikasjonsformer. Uttrykk er i dag hans eneste kommunikasjonsform.

Det var denne erkjennelsen som gav Morten Hope et ønske om å gi gutten sin og mennesker med kommunikasjonsvansker et kommuniksjonssystem som gir de beste forutsetningene for at brukeren skal bli forstått på sine uttrykk.

Etter flere års hardt arbeid, så appen Kjenn Meg dagens lys. Kjenn Meg er en app som tar i bruk et dynamisk rammeverk som gjør det mulig å fange og begripeliggjøre brukerens uttrykk, rutiner og aktiviteter i alle hverdagens situasjoner og overganger – livet ut.

Kort fortalt: den gir brukeren et form for språk og en mulighet til å gjøre seg forstått og samhandle med de rundt seg.

– Dette handler jo om brukerbehovstyrte løsninger og at Kjenn Meg kan fylle en funksjon og et rammeverk som gjør at man kan fylle det med det unike innholdet tilpasset hver enkelte, individuelle, bruker. Vi er alle født med ulike forutsetninger og siden Kjenn Meg ikke legger noen begrensninger og har full fleksibilitet med tanke på det, har den en universell bruksmåte, forklarer Morten engasjert.

Les også historien til appen Kjenn Meg og Morten Hope her. 

Den 30. november, 2017, lanserer Morten betaversjonen.

Spent før lanseringen. Mobilbilde av Anniken Tangerud

Det er flere grunner til at de nå lanserer en betaversjon istedenfor en fullverdig løsning.

– For det første er det å utvikle et ferdig fungerende software som er klar til bruk i første forsøk utrolig mye jobb. Du låser systemet i forhold til mulighetene. Siden vi heller nå lanserer en betaversjon, så er vi mer åpne på det at systemet er under utvikling. Vi ønsker at brukerne skal gi tilbakemeldinger underveis og være med på å påvirke og forme produktet og utviklingen av systemet, forklarer 42-åringen.

Serveren er nå oppe og går og avtalene med hardwareleverandørene, Datatilsynet og support på plass og veien til lanseringen er like om hjørnet.

– Det som gjenstår nå for å gjøre betaversjonen helt ferdig, er å få klargjort appen som et hjelpemiddel for NAV. Det å tilgjengeliggjøre den i appstore, gjør vi ikke før betaversjonen er endelig ferdig og man kan kommersialisere den i et bredere marked, forklarer Morten.

– Det er nemlig viktig å ha NAV og fagkompetansen i Norge, på lasset før det skjer. Det er alle disse gruppene som nå søker om å få bruke Kjenn Meg, som skal bygge innholdet i appen. Rammeverket og metodikken er det vi som har bygget, men vi overlater innholdsarbeidet til de som kjenner brukeren best. Samtidig kan vi som følger serveren være proaktive og hjelpe de som bruker appen underveis.

Skrekkblandet fryd

Hva tenker du nå som det er så kort tid igjen til lanseringen?

– Det blir kjempekult, men det er med litt skrekkblandet fryd. Vi har vært i en idealistisk boble i lang tid, hvor det ikke har vært noe farlig å teste ut ting. Men det er nå det virkelig skal testes om det funker i samhandling. Det kan stupe, og jeg tror ikke at det gjør det, men det handler om å ha nok kraft inn i neste fase, understreker Hope.

– Jeg er helt avhengig av å ha utholdenheten til å stå på og jobbe hardt for å få gjort de forbedringene som må til for å få dette til å fungere videre. Du må ha på plass finansieringen og klare å drive maskineriet. Det handler rett og slett om å gå «all in».

– Men for all del, nå er det «tut og kjør». Jeg er supermotivert til å ta dette hakket videre.

Saken fortsetter under bildet. 
Slik ser prototypen til Kjenn MEG appen ut. Foto: Life Tools

Politisk flaggsak

Ambisjonen til Morten er å kunne jobbe 20% med dette, dersom omsetningen etterhvert viser seg at det er mulig og arbeidsgiveren hans er fullt imøtekommende med veien videre. Det er bare en liten «hump» i veien.

– Jeg har stor tro på at jeg skal få dette til, men jeg har et lite hinder og det er hvordan NAV potensielt kan tolke dette med Kjenn Meg mot loven om Folketrygden, forteller Morten og går i detaljer.

– Ifølge folketrygdloven skal et hjelpemiddel være egnet til direkte å avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt. Kjenn MEG blir mer som en «protese» mellom bruker og ledsager, denne vil gi en direkte nytteverdi.

– Men det er 18 hjelpesentraler og derigjennom 18 vedtaksenheter og 18 forskjellige måter å tolke dette her på og vi står i fare ved flere sentraler ved at de tolker det dithen at dette er et hjelpemiddel for nettverket og ikke brukerne. Ergo er det et hjelpemiddel som Folketrygden ikke dekker.

– Nå har vi søkt for Lukas for å få ta i bruk Kjenn Meg-appen og han har fått avslag i Buskerud. Jeg forstår ikke hvorfor de stiller spørsmål ved behovet for appen eller at Lukas skal ha en sånn app, uten å kjenne brukeren. Men samtidig gir det meg masse energi til å trykke på videre, forteller Morten bestemt.

– Det betyr nemlig også at de andre brukerne i Buskerud, som har søkt om å få lov til å ta i bruk appen, får det samme svaret.

– Habiliteringen i Vestfold er veldig for at det offentlige skal anerkjenne at hjelpemidler som skal gjelde for de brukerne som vi retter oss mot; De brukerne innenfor ASK gruppen [alternativ og supplerende kommunikasjon, red.anm.] som ikke klarer å benytte seg av symboler eller andre hjelpemidler, fordi de har for lav kognisjon til å forstå innholdet.

– For denne gruppen finnes det nemlig ingen form for hjelp i dag.

For å gå nye veier, har Morten Hope og Habiliteringen i Vestfold rettet seg mot styringsenheten i NAV. Der sier de at det ikke finnes noe de ser i appen som er i konflikt med loven om Folketrygd.

– Men hvis det skal komme noen retningslinjer som overstyrer de regionale vedtaksenhetene, må det komme fra direktoratet og direktoratet er over styringsenheten igjen. Så dette blir en politisk sak vi jobber med i disse dager, forklarer Hope.

– Dette har blitt en flaggsak for oss og det handler om retten for at de med for lav kognisjon også skal ha et hjelpemiddel. Det står faktisk nedfelt i FN-konvensjonen om at alle har en rett til å bli forstått. Men de som jobber med denne gruppen opplever daglige overtramp. Nettopp fordi de mangler et hjelpemiddel.

Til tross for at det har blitt noen utfordringer underveis, kjemper Morten optimistisk videre. 

– Når det blir nye retningslinjer så snur alle. Kjenn Meg er jo verdens første digitale system som setter kommuniksjonspass i et system.

Alle de 15 interessentene Kjenn Meg har kontakt med nå, venter med å søke til appen har blitt lansert den 30. november og Morten ser at det nok kommer enda flere søknader når appen blir kjent.

– Hvis du ser på behovet bare i Kongsberg, så snakker vi om 20-30 brukere bare her, hvis du tar med bolig, ungdomsskolene og videregående. Og det er nok et beskjedent antall av de som hadde hatt bruk for dette hjelpemidlet for en større forutsigbarhet i livet sitt.

Saken fortsetter under bildet. 
Utvikler Dan Thoresen jobber med Kjenn Meg. Foto: Life Tools

En revolusjon innen hjelpemidler

Det alle sier til Morten når han møter de og han snakker om prosjektet, er tanken du kanskje har når du leser dette:

– Endelig har vi nå et verktøy som fyller et gedigent hull i forhold til å det å jobbe helhetlig med disse brukerne; at de skal bli forstått i en helhet.

For ikke lenge siden ringte en lærer fra Solberg skole og var helt i ekstase.

– De har brukt mange ulike verktøy for å prøve å sikre en rød tråd for de barna som ikke kan kommunisere selv. Så det her et etterlengtet.

– Det skjer mye innenfor teknologien og jeg tror vi vil se det mer og mer når det gjelder hjelpemidler også, derfor vil det forhåpentligvis bli en naturlig endring når det gjelder regelverket.

– Jeg håper dette kan være begynnelsen på en revolusjon innenfor hjelpemiddelfaget. Teknologien er jo her, så hvorfor kan vi ikke la det gjelde for de som trenger det mest. De er de mest sårbare i samfunnet vårt som ikke har samme mulighet som andre til å kommunisere og dermed ikke blir forstått, avslutter Morten.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg