Det er mang en fot som har tatt sine steg over Nybrua i Kongsberg. Men kan du historien?

Se en dronevideo av Fossen nederst i saken.

axellindahl1880
Det tidligste bildet vi kan finne i digitale arkiver tilgjengelig på nett er fra 1880. Kilde: Nasjonalbiblioteket.
Foto: Nasjonalbiblioteket
Foto: Nasjonalbiblioteket

Før Nybrua kom på plass, var det faktisk ferjer som fraktet folk og fe over den strie elva midt i byen. Men da sølvet ble funnet var tiden inne til å få på plass noe mer håndfast.

andersbeerwilse1903
Dette bildet viser tydelig pilarene som står den dag i dag. Foto: Anders Beer Wilse, 1903. Nasjonalbiblioteket

«Det var sølvfunnet i 1623 som satte fart i byggingen. Christian IV bestemte at det skulle lages en god ridevei fra «Bjerget» til Vestfossen, og derfra en kjørevei videre til sundstedet Hokksund. I 1626 lot Ove Gjedde bygge Gamlebrua og i 1641 stod Nybrua ferdig. I den forbindelse ble nedre del av Eikermoen – fra Bomstua – lagt om og gjort til kjørevei – landets første kjørevei og i tillegg en av de få, om ikke den eneste, som ble bygget i retning mot Christiana», kan vi lese på side 51 i boken Gamle Kongsberg skrevet av Vidar Skaar Borgersen i 1991.

For å dekke utgiftene ble det satt opp bompenger ved innfartsveiene, men den inntekten ble avskaffet etter en Høyesterettsdom i 1841.

georgkiellerod1909-kopi
Året er 1909 og man kan tydelig se Bondeheimen Hotel i bakgrunnen. Foto: Georg Kjellerød. Nasjonalbiblioteket.

Nybrua har hatt en spennende, for å ikke nevne actionfylt, historie.

Søndag 17. juni i 1860 ble Nybrua rammet av en kraftig flom og de sterke vannkreftene røsket med seg alt tømmeret fra lensene slik at både Nybrua og Gamlebrua forsvant.  For å opprettholde forbindelsen mellom bykjernene, kom en midlertidig potongbru kjapt på plass ovenfor Nybrofossen.

Potongbrua gikk fra Kølabånn til Magasinparken og det sies at det «ikke var en fornøyelse å ta den snarveien» på mørke kvelder med regn i lufta.

andersbeerwilse1914
Nybrofossen har lenge vist krefter. Her er et bilde fra 1914. Foto: Anders Beer Wilse. Nasjonalbiblioteket.
Foto: Nasjonalbiblioteket

Men Nybrua kom kjapt på beina igjen etter at bøndene i Sandsvær samlet sammen og frakte tilbake materialene som hadde spredd seg nedover langs Lågen.

Det tok imidlertid mange år før den moderne versjonen så dagens lys. I juli 1949 ble Nybrua stengt for all trafikk og arbeidene tok i gang.

«Den nye brua får ni meters kjørebane og fortaug på hver side» stod det i LP i 1948, «brua bygges i jernbetong, men de gamle pilarene er solide nok og skal brukes», kunne man lese.

Nybrua slik vi kjenner den i dag ble tatt i bruk i 1950, med formell overtakelse den 18. mars 1953 og det hele ble feiret med buljong, rype og molter med fløte.

mittetco1953-kopi
Året er 1953 og den nye Nybrua skinner i sin prakt. Foto: Mittet et Co. Nasjonalbiblioteket.

I forbindelse med bruanlegget i 1950 ble det også bygd et offentlig toalett nede i kjelleren til kiosken i Storgata 1, kjent på folkemunne som «Aggis». Det hadde vært mangelvare i byen, og for mange ble dette en hyggelig velkomst (selv om det kostet 25 øre).

Ryktene sier det var et ørretklekkeri nedi der og, men det vil vi gjerne vite mer om.

Edit: Etter at saken ble delt på Facebook har vi fått vite at det var Jeger-og fiskeforeningen som nok stod bak fiskeoppdrettskummene i kjelleren. De hadde ofte omvisninger der nede, til stor begeistring for store og små.

aggis
I nyere tid har det vært mang en forretningsvirksomhet i Storgata 1. Men mange av oss husker fortsatt toalettet i kjelleren. Herrer til venstre. Damer til høyre. Foto: Kongsberg Kommune, flickr.

Skulpturene og utsmykkingen.

Et par år senere kunne Nybrua smykke seg med sine kjente og kjære skulpturer på bruendene. Skulpturene ble laget av billedhuggeren Arne Durban og var en gave fra byens næringsliv. Nærmere bestemt Kongsberg Gjensidige Brannassuranseforening, Kongsberg Våpenfabrikk, Kongsberg kommune, Kongsberg Sparebank, Sandsvær Sparebank og Den norske Creditbank.

normannskunstforlag1959-kopi
Smedgutten står tro ved bruenden. Foto: Normanns Kunstforlag 1959. Nasjonalbiblioteket.

De fire skulpturene er: Skogsarbeideren (avduket 17. mai 1956), Skiløperen (avduket 17. mai 1956), Smedgutten (avduket 17. mai 1957) og Sølvverksgesellen (avduket 17. mai 1957).

normannskuntsforlag1961
Det er nok mange som husker dette krysset. Foto: Normanns Kunstforlag 1961. Nasjonalbiblioteket.
normannskunstforlag1968-kopi
Før sykkelstien kom på plass, måtte man huske på vikeplikten. Men takk og pris var bilene også litt mindre den gangen. Foto: Normanns Kunstforlag 1968. Nasjonalbiblbioteket

Så, i 2006, ble det gjennomført nok en omfattende oppussing.

Ideen til oppussingen kom fra Jan Erik Johansen, som var direktør i Norges Banks Seddeltrykkeri og Den Kongelige Mynt (Fra 1993 til 2001 ifølge årsberetninger til Den Kongelige Mynt 1993 og 2001).

Johansen hadde kontordag en dag i uken ved Den Kongelige Mynt rett ved Nybrufossen og sagnet sier han syntes brua ble gråere og tristere for hvert år.

Forslaget ble presentert for kommunen i 2000 og førte til et samarbeid mellom Johansen og teknisk sjef i kommunen, Øyvind Engedal. Etter mange år med flittig innsats kom både planene for gjennomføringen, omfanget og finansieringen på plass, slik at arbeidet kunne begynne tidlig på året 2006.

Finansieringen denne gangen ble nok et spleiselag av lokale krefter fra Sparebank1 Kongsberg, Kongsberg Gruppen, Det Norske Myntverket, Samlerhuset, Energiselskapet Buskerud og Kongsberg kommune.

16. november 2006 kunne Nybrua presenteres i ny prakt med både norske mynter, skjold, medaljer og en ny lyssetting og det hele ble innviet av ordfører Vidar Lande.

3600nybrua23600nybruaigjen

Det er Det norske myntverket, tidligere Den kongelige mynt, som har produsert myntene og medaljene, ligger ved sørenden av Nybrua.

På brua finnes også to skjold, ett med Oberbergamtets segl og ett med Kongsbergs byvåpen.

Du kan lese mer om utsmykkingen her. 

3600nybrua53600nybrua63600underbrua

Se Lågen fra luften med drone her:

 

Kilder: Nasjonalbiblioteket. Digitalt Museum. Om Kongsberg av Vidar Skaar Borgersen (2002), Gamle Kongsberg av Vidar Skaar Borgersen (1991), Kongsberg Kommune.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg