Vi presenterer: den gamle og «nye» stasjonen

Visste du at togstasjonen lå et helt annet sted i byen før?

I forbindelse med vår ærverdige jernbanestasjons 100 års jubileum i år, tenkte vi ta en liten tur tilbake i tid.

For jernbanens historie i bergstaden ved Lågen, er også en fortelling om vår reise til en mer moderne by.

Det er nok klinkende klart at sølvet har vært viktig for industriens fremvekst i Kongsberg, men likeså er kommunikasjonsaspektet.

Byen så en av landets første kjøreveier og i tillegg en av de få, om ikke den eneste, som ble bygget i retning mot Christiana i slutten av 1600-tallet.

Les også: Vi presenterer Nybrua. 

Men det var ikke før den 9. november, 1871, at byen kunne hilse sitt aller første kulltog velkommen.

kongsberg jernbanestation2
Slik så byens andre stasjonsbygning ut. Den første som ble ført opp i tre, er det vanskelig å finne bilde av. Bak kan du skimte Henckelbrua. Fra historieboka.no

Den 28 km. lange Kongsbergbanen var en smalsporen sidebane som gikk fra Hokksund med endestasjon på Kongsberg.

Og endestasjonen, eller jernbanestasjonen, lå faktisk et helt annet sted enn der den ligger i dag. 

Stasjonsbygningen til den gamle jernbanestasjonen i byen lå på Sildetomta. Sånn omtrent der hvor rundkjøringen ligger i dag.

I begynnelsen var stasjonen en trebygning tegnet av Georg Bull, men denne brant den 31. august, 1895 og ble erstattet av 1897-98 av en stasjonsbygningen i mur, tegnet av den kjente jernbanearkitekten Paul Due.

 

Foto: Nasjonalbiblioteket
Gamlestasjon4
Slik så den ut. Gamle Kongsberg Stasjon. Foto: Carl Frederik Thorsager.
Gamlestasjon3
Foto: Carl Frederik Thorsager.
Gamlestasjon2
Du kan skimte den gamle siloen bak på bildet. Foto: Carl Frederik Thorsager.
Gamlestasjon5
Foto: Carl Frederik Thorsager.
Gamlestasjon1
Foto: Carl Frederik Thorsager.

Jernbanen førte byen tettere sammen med resten av landet og turismen økte såpass de første årene av dens eksistens at Turistforeningen i byen (som ble stiftet i 1888) så seg nødt til å produsere en engelsk turistguide om Kongsberg.

1964. Widerøe Flyfoto
1964. Widerøe Flyfoto
Widereo1967
Du kan se den gamle stasjonsbygningen på dette flyfotoet tatt av Widereø fra 1967. Veien som gikk fra stasjonen og opp til «flerbrukskrysset» het forøvrig opprinnelig Jernbanegaden. I dag heter den Stasjonsbakken (og da skjønner du kanskje årsaken). Foto: Widereø
1967. Widerøe Flyfoto

I 1909 ble banen åpnet for bredt spor og 3 år senere ble arbeidet startet på banestrekningen Kongsberg – Hjuksebø og Sørlandsbanen.

Det at myndighetene ville satse på Sørlandsbanen, førte til en rekke omveltninger for byens trafikk og veier. 

Vi fikk en ny jernbanelinje som både var bredere og lå mye høyere i terrenget enn den opprinnelige. Og i den forbindelse også en ny togstasjon som lå en knapp kilometer lenger unna.

Drammensveien ble lagt om.  Før gikk den i en bru kalt Henckelbrua, over Sildetomta fra Gamle Drammensveien/Glitregate til bomberommet ved Møbel-Design, men nå ble den lagt langs den nye jernbanelinjen frem til undergangen ved Bekkedokk.

Numedalsveien ble også hevet mange meter for å kunne passere jernbanelinjen i bru og Henckelbrua forsvant.

Etter at linjen ble lagt om i 1920, ble den gamle stasjonsbygningen leid ut til boliger og til blant annet Buskerud Bygdeblad. Senere holdt gamle Kongsberg Tidende til i bygningen.

Den erværdige bygningen brant i desember, 1973 og ble revet i 1975.

MittetetCoSverdrupUkjentår
Det var stort å kunne ta toget før i tiden og ofte tok man på seg finstasen for reisen. Foto: Mittet et Co, Georg Sverdrup. Ukjent år.
MittetetCoSverdrupUkjentår2
Foto: Mittet et Co, Georg Sverdrup. Ukjent år.
AndersBeerWilse1925
Foto: Anders Beer Wilse, 1925

100 år i Schwabesgt. 2.

Nye Kongsberg stasjon ble bygd i 1917 etter tegninger signert Gudmund Hoel, sjefsarkitekt ved jernbanens arkitektkontor, og N.W. Grimnes.

Kongsberg stasjonsbygning er den eneste på strekningen Kongsberg-Hjuksebø som ble utført i mur, og består av en stor hoveddel i to fulle etasjer omgitt av lavere sidefløyer. De viktigste ekspedisjons- og publikumsarealene ble samlet i første etasje, mens stasjonsmesterens bolig fylte andre etasje, og i en tredje etasje under det bratte taket fantes overnattingsrom for jembaneansatte.

 

Stasjonen og området ble fredet av riksantikvaren i 1997.

Området utenfor har derimot sett flere endringer gjennom årene og Knutepunktet slik du kjenner det i dag, så sin forrige endring senest i desember.

Det skal vi fortelle om en annen dag.

Widereo1952
Foto: Widereø, 1952
stasjon3
Anno 2016. Ikke mye har forandret seg. Foto: Bjørn Isaksen .

 

Kilder: Wikipedia, Om Kongsberg, Vidar Skaar Borgersen, 1991, Historieboka.no, Nasjonalbiblioteket, Digitalt Museum, NSB.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg