Påskenatt i Kongsberg kirke

Foto: Bjørn Isaksen

Fra mørke til lys. Fra sorg til glede. Fra stillhet til høylytt sang og musikk.

Gudstjenesten i Kongsberg kirke natt til første påskedag er en spesiell og stemningsfull gudstjeneste i spenningen mellom korsfestelsen og oppstandelsen.

Tekst: Reidar Aasbø

Gudstjenesten avslutter med at alle går ut i prosesjon med lys og synger «Å salige stund uten like» med levende lys ute i den mørke natta.

Påskeaften, eller påskenatt er arrangeres den tradisjonelle midnattsmessen i Kongsberg kirke.

Tradisjonen tro er også damekoret Acta Musicae med dirigent Liv Hukkelberg med på å gi denne gudstjenesten en helt spesiell stemning og musikalsk opplevelse.

Påsken er på mange måter den mest sentrale av de kristne høytidene i året. Høytiden feires til minne om nattverden, om Jesu korsfestelse og død, og ikke minst om oppstandelsen.

Fortellingen om oppstandelse er grunnfortellingen i den kristne tro. Feiringen av oppstandelsesdagen ble sentral for de aller første kristne. De begynte å feire søndagen og ikke sabbaten som ukens helligdag, og ganske tidlig begynte man også å feire påskehøytiden og påskedag som en stor festdag. Det vil si, det var natten til første påskedag man faktisk kom sammen til feiringen. Da kom menigheten sammen og feiret messe.

Helt siden 300-tallet finnes dokumentasjon på hvordan messen ble feiret. Folk kom til kirken i stummende mørke, og alle fikk utdelt vokslys.

I Kongsberg kirke følger man i stor grad denne tradisjonen. Ved innledningen synger Liv Hukkelberg «Påskelovsangen» mens det store påskelyset bæres inn i en mørklagt kirke.

Gjennom lesninger og liturgi får man så høre den lange historien fra skapelsen helt til fortellingen om kvinnene som kom til graven.

Påskenattsmessen inneholder også en dåpspåminnelse. Helt fra starten var nemlig påsken det vanligste tidspunktet for dåp i kirken. I kirkens barndom var det jo voksne mennesker som sluttet seg til og lot seg døpe. Etter hvert tok man også med seg barna og døpte dem, slik det også er vanlig i vår kirke nå. Men innimellom er det voksne eller ungdommer som ønsker å døpe seg også i vår kirke i dag, særlig i forbindelse med konfirmasjon.

I Kongsberg kirke er det i år en konfirmant som skal døpes på påskenatt.

I den stille uke inviteres det også til gudstjenester på Skjærtorsdag kveld med påfølgende påskemåltid i kirken, Langfredag formiddag og høytidsgudstjeneste på 1 Påskedag.

På Påskedag er også Kongsberg Kantori, Reidun Ottersen, Vebjørn Svare og Kasper Solbu med å gi gudstjenesten et musikalsk løft.

3600.no

Se alle innlegg