Ut på tur: Til Sveinsbu med bussen

Sveinbufjell. Foto: Terje Fossan

Med bussen som utgangspunkt –grønn tur! Visste du at transport står for rundt en tredjedel av det samlede energiforbruket i friluftslivet?

Tekst: Tor Dalaker Lund / Ingunn Våer

DNT og DNT Ung er opptatt av å fremme det grønne friluftslivet. Vi må klare å benytte oss av naturen på en mer skånsom måte. Derfor ønsker vi å presentere noen turer der du ikke trenger bil for å komme til start. Enten kan du starte ved døra hjemme eller du skal kunne bruke kollektivt.

Her er hvordan du kan få til overnattingstur til Sveinsbu der vi ikke bruker egen bil, men tar kollektivt.

Vi tar Timekspressen mot Notodden. På Jerpetjørnhovet går vi av. Dette er det høyeste punktet mellom Kongsberg og Notodden, den store rasteplassen på Meheia. Tvers over veien stikker en blåmerka sti rett sørover opp skråningen.

Skilter med påskrift Sveinsbu og Breiset viser vei.

Vi kommer ganske snart til hyttebebyggelse på Heia hyttefelt, passerer det og vandrer videre i lett og ganske åpent lende. Flere steder passerer vi idylliske tjern. Etter om lag 8 km er vi framme ved Breiset.

Den store toetasjes Breisethytta ble bygd av Notodden turlag i 1934. I dag er den ikke lenger turistforeningshytte. Der vår sti ender i en vei like før parkeringsplassen ved Breiset, viser et skilt til Sveinsbu og vi svinger til venstre og følger veien.

Ganske snart viser merker hvor vi skal ta av fra veien og inn på sti.

Vi går nå stort sett østover og stiger jevnt opp mot Sveinsbufjellet. Terrenget er åpent med fine tjern og myrer. Fra Sveinsbuvarden (745 m.o.h) er det storslått utsyn i alle retninger. Vi ser nå Sveinsbu rett øst for oss der den ligger ved to små vann. Etter ti minutter i medbakke kan vi låse oss inn på den trivelige hytta.

Sveinbufjell. Foto: Terje Fossan
Sveinsbu. Foto: Nina Søia
Sveinsbu. Foto: Terje Fossan

Hele turen fra Jerpetjørnshovet til Sveinsbu er ca 13 km.

Sveinsbu er en av Kongsberg og Omegns Turistforening sine 8 hytter. De er alle ubetjent og låst med standard DNT- nøkkel. Alle medlemmer av DNT kan kjøpe seg denne nøkkelen, og den gir tilgang på over 500 hytter i hele landet.

En ubetjent hytte vil si en hytte der du har ved, kokemuligheter og vil finne dyner og tepper. Du må selv ha med deg sengetøy og mat. Betaling per besøk per person. Husk at det du tar med deg inn på hytta tar du også med deg hjem, så ha med pose til ditt eget søppel. Du må være medlem for å få nøkkel til hyttene, men du kan gjerne invitere med deg venner på hyttetur som ikke er medlem. Priser og mer informasjon om de enkelte hyttene finner du på vår hjemmeside Kongsberg.dnt.no eller på Ut.no.

En annen variant er å ta Timekspressen helt til Elgsjø. Rett øst for Elgsjø, der en vei tar av, står Notodden Turlags informative skiltstokk. Så er det bare å følge merkene, først et kort stykke på vei, deretter på sti opp lia forbi Tellerudtjørna og til det store Høymyrvannet.

Videre tar stien oss forbi Romestul og inn på stien fra Jerpetjørnhovet ved Grisetjørn. Denne varianten er om lag en km lenger, og vi starter bortimot 100 meter lavere.

Vi får en natt på Sveinsbu, før vi på dag to går rett nordover fra hytta. Skiltet viser til Meheia og Kongsberg. Dette er virkelig en prakttur- der vi går i åpent fjellterreng med imponerende utsyn mot øst og nord og passerer store vann, som Krokvann, og flere små, overraskende pytter.

Etter hvert synker terrenget og vi tar oss ned mot Bjørkeseter i en praktfull fjellfuruskog.

Turen videre går forbi Kolsjø på vestsiden og opp på Karlstjernhøgda – med fin utsikt! – og ut lia til riksveien. Busstoppet finner vi hvis vi følger veien noen få minutter til høyre.

Fra Sveinsbu til Meheia er det ca 12 km. Den som synes dette er for lite på en fin dag, kan jo følge skilting og merking videre til Kongsberg. Dersom man ønsker å overnatte en natt til kan man ved Bjørkeseter ta stien ned til øst og gå på andre østsiden av Kolsjø. Her kommer du til Pråmvika. Der settes det opp ny turistforeningshytte, og mens vi gjør siste del av arbeidet på den, er det mulig å overnatte og benytte den eldre hytta på samme sted. Dagen etter kan man følge stien på østsiden av vannet til Karltjernsroa og samme sti over Karlstjernhøgda som nevn over.

God tur!

Hilsen Kongsberg og Omegns Turistforening

Kart; Meheia 1:25 000 Utgitt av Kart Fossøy
Kveldshimmel ved Sveinsbu. Foto: Nina Søia

 

3600.no

Se alle innlegg