Sakkerhuset ved Haus Sachsen

Sachsen-hus3600

Navnet Haus Sachsen betyr «det saksiske fyrstehus» og ble tatt i bruk av de mange tyske gruvearbeidere som var kommet hit for å arbeide ved gruvene. 

På tur: Sakkerhuset ved Haus Sachsen

Tekst og foto: Christian Høiberg

Navnet Haus Sachsen betyr «det saksiske fyrstehus» og ble tatt i bruk av de mange tyske gruvearbeidere som var kommet hit for å arbeide ved gruvene. Gruven ble drevet fra 1629 og fram mot 1680 – årene. Etter et opphold kom driften i gang igjen i 1689 og fortsatte fram til det ble ny stopp i 1805. Da hadde gruva nådd en dybde på 254 meter.I 1866 ble driften startet opp på nytt. Det ble investert i bygninger og maskineri. Derfor er mesteparten av de bygningene vi finner ved Haus Sachsen bygget fra 1866 og de fire påfølgende år.

Sakkerhusene har opprinnelig hatt tre hovedfunksjoner: oppholdsrom for arbeiderne, kontor for stigeren (gruvesjefen) og materiallager.

I motsetning til i Tyskland, ble Sakkerhusene på Kongsberg allerede fra tidlig på 1800-tallet brukt til overnatting, da mange av arbeiderne var gruvearbeiderne ukependlere; de bodde ved gruvene fra søndag kveld til fredag kveld. De eldste og minste Sakkerhusene var i tømmer og delt i to rom: et stort folkerom og et mindre, låsbart stigerkammers. I kammerset ble den rikeste sølvertsen oppbevart og stigeren hadde kontor, hvor han førte regnskap over arbeidet. Vinduet i dette rommet var sperret med jernkors for å forhindre innbrudd. En fortegnelse fra 1648 nevner i alt åtte Sakkerhus.

Sakkerhuset på Haus Sachsen er satt sammen av flere mindre bygninger. Byggeperioden regnes fra 1867 til 1882. Ved gruvene overnattet de i Sakkerhuset, som inneholdt saler for opphold og soving samt kjøkken. Sakkerhuset ved Sachsen har også et snekkerverksted og et vedskjul.

Bak Sakkerhuset finner du doen, der du ikke trenger å være alene. Det er plass til to pluss tre.

Kilde: Kongsberg Kommune

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg