Ut på tur: Mjaugetjørn- Søtdalen – Krøkla

Baklifjell. Foto: Mette Martinsen

Mjaugetjørn- Søtdalen (ca 6,5 km) –Krøkla (ca 9 km)

Tekst av Tor Dalaker Lund, utgitt i boka «Fotturer i Kongsberg-distriktet»

Startstedet for denne turen er Mjaugetjørn.

Fra Kongsberg til Mjaugetjørn er det drøyt 25 km. Dit kommer vi ved å kjøre i retning Bolkesjø. Der veien er på det høyeste mellom Jondalen og Bolkesjø, ligger Mjaugetjørn på venstre side av veien. På høyre side ligger noen hus som ble oppført den gang det var skitrekk her, og her er det plass til å parkere.

Vi følger veien som svinger mot venstre øverst på plassen. Et par-tre hundre meter fra bommen tar skiløypa av til høyre. Her har vi to muligheter. Vi kan følge skiløypa, som er merka med røde skilt og merkeband. Stort sett er det sti å følge og greit å gå her, men etter en snau kilometer kommer vi til Storemyr. Her kan det være ganske bløtt, men er det for bløtt, er det greit å ta seg fram på nordsida av myra. Etter ytterligere noen hundre meter, er vi ved Juvbekk, og en sti kommer inn fra venstre. Dette er den gamle seterstien fra Kåsa på Bolkesjø til Søtdalen. Og da er vi ved den andre muligheten for å komme hit.

I stedet for å ta skiløypa kan vi bare fortsette på veien. Etter ca. 20 minutters gange, kommer vi til en mørkebrun garasje med rødbrun dør som ligger helt inntil veien på venstre side. Umiddelbart etter garasjen tar en vei inn til ei hytte som ligger 40- 50 meter fra veien. Ørlite lenger opp tar den stien som vi skal følge, av til høyre. Den er markert med en varde. Dette er altså den nyss nevnte seterstien, og den er med på karta. Vi skal følge den helt inn til setra i Søtdalen.

Vi krysser Juvbekk- som bærer navnet sitt med rette. Den renner i et juv, og den renner østover, altså på tvers av retningen vi har når vi vil innover fjellet. Dette var vel det eneste stedet det var mulig å komme over bekken i den tida de dro til seters med budskapen.

Vi traver videre i behagelig stigning. Snart er vi oppe ved enden på ei myr som strekker seg nord-vestover. Skiløypa går midt etter myra. Stien går på venstre side av myra, og der myra er smalest, krysser den tvers over. Ca. 30- 40 meter opp i bakken på den andre sida av myra, kommer vi til et stidele; det er markert med varder. Her skal vi ta stien til venstre. Snart er vi oppe på noen åpne flyer med utrolig vidsyn. Stien er noen steder litt gjengrodd, men er jevnlig markert med varder.

Fra Grastjørnsdalen og innover er stien tydeligere. Vi går nå i et usedvanlig idyllisk terreng- med utsyn mot Store- Ble i nordvest og Krøkla rett i nord. Det er lettgått og ganske flatt. Vi passerer det flotte Holmevatnet og er snart framme ved Søtdalsstulen.

Her var det seterdrift til omkring 1950, og både gårder øverst i Jondalen og på Bolkesjø hadde seterdrift her. Nå er det bare ett av husa på vollen som er holdt ved like. Navnet har dalen og setra fått etter planta «søterot». Fra riksveien og hit er det ca 6- 7 km, og en stigning på omtrent 250 meter.

Nå skal man selvfølgelig la seg friste til å fortsette innover fjellet. Rett ved turistforeningens skiltstokk tar en sti av rett opp bakken og dreier mot venstre. Denne er tydelig og lett å finne, og noen varder er det også her. Vi passerer på vestsida av Søtdalsnatten og får det minste Soløytjernet rett ned til venstre for oss. For å komme opp på Krøkla er det greit å gå til det høyeste punktet øst for Vesle Soløytjern. Der er det en slags steinansamling. Ta rett østover mot Krøkla; det er ikke mer enn 3- 400 meter.

Mange- veldig mange!- har vært på Krøkla vinterstid. Ganske få går dit på sommerføre, men utsikten er like fin da! Den som vil ha litt variasjon på tilbaketuren, bør spesielt merke seg den stien som tar av fra hovedstien like sør-vest for Holmevatn. Da kommer man opp på toppen av Heimstulfjell (772 moh) og derfra er det ukomplisert å svinge nedover mot stien vi gikk oppover.

God tur!

Hilsen Kongsberg og Omegns Turistforening

Selsli. Foto: Mette Martinsen

3600.no

Se alle innlegg