På tur: Kongens dam

Kongens-dam

Kongens Dam er en av flere dammer som ble anlagt på 1600- og 1700-tallet for å forsyne Kongsberg Sølvverk med driftsvann. 

På tur: Kongens dam

Tekst og foto: Christian Høiberg

Kongens dam er en av flere dammer som ble anlagt på 1600  og 1700-tallet for å forsyne Kongsberg Sølvverk med driftsvann. Et stort og sinnrikt system av vannrenner og dammer var anlagt for å samle vann nok til drift av vannhjul som drev pumper og heiser i gruvene. Denne dammen ble anlagt 1711-1713, og har det største vannmagasinet i det som var Sølvverkets kjerneområde. Den er, som de fleste dammer i området fra denne tid, en stor dobbel gråsteinsmur med rosentorv som tetningsmiddel. Denne damtypen med kombinasjon av steinmur og torv etter modell fra bergverk i daværende kurfyrstedømmet Sachsen i Tyskland, erstattet en eldre damtype av trematerialer og torv.

 

Runden rundt Kongens dam er en meget populær tur for både lokalbefolkningen og turister. Ved enden av vannet, hvor damkrona befinner seg, ligger også en liten hytte eid av Statskog. Hytta er åpen for folk, og kan være et fint sted å søke ly for ei regnskur. Det er også soveplass som kan benyttes. Inne i hytta kan du også finne flere gamle bilder av Kongsberg og nærområdet.

Dammen har en inskripsjon med årstallet 1792, som antas å være fra en reparasjon. Senere er dammen både ombygd og påbygd i 1835, 1884 og 1917. Dammen (demningen) har en lengde på 180 meter, og høyde på 10,5 meter. Damkrona er åtte meter bred, bortsett fra ved de to lukehusene, der den er 15 meter. Ved damfoten er den på sitt bredeste 27,5 meter. I dag inngår dammen som et viktig landskapselement, og sammen med vannrennesystemet fungerer den som en reservedrikkevannskilde for Kongsberg.

Kilde: http://www.nve.no/

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg