Ut på tur: Knutehovet via Henschensetra

En tur for store og små med utgangspunkt på Sachsen.

I variert terreng som ikke er for bratt og med innslag av både vann og spennende trær, kan du bli kjent i større deler av turområdet rundt Jonsknuten.

Tekst og foto: Ingunn Våer

Knutehovet gir fin utsikt over Heistadmoen og Skrimfjella.

Du kan også gå via Jonsknuten og ned Nr. 8 åsen eller opp fra Brånabekk. Turmålet kan nåes fra mange steder, men denne turen er enkel og passer like godt for små bein.

Den er ca. 6 km. tur retur, så en flott søndagstur. Husk nok mat og drikke og gode sko!

Utgangspunktet for turen er parkeringen på Sachsen. Herfra går vi litt nedover Knuteveien igjen og finner de blåmerka skiltene til Turistforeningen inn til høyre, merket med Meheia og Sveinsbu.

Stien er bred og fin, men ha gode sko for det kan være bløtt. Terrenget er fint å gå i for store og små, litt oppover og litt nedover. Langs stien er det også flotte trær, der noen har vokst sammen mens andre er helt uten bark. Kanskje en liten klatrestopp må til?

Vi krysser en bekk på veien mot Henschensetra, her kan man ofte se både øyenstikkere og frosker. Stien fortsetter et stykke til før vi nærmer oss setra. Det er ekstra spennende å se om man klarer å balansere over brua eller er det tryggest å hoppe på steinene nede i bekken?

(Saken fortsetter under bildene)

Plutselig åpner skogen seg og vi får øye på Henschensetra. Henschensetra ligger på en gammel kølbrennerplass, og du kan fortsatt se spor etter dette. Sommeren 1955 var siste sommer med dyr på setra, men husene holdes ved like og er flotte å se. Navnet stammer fra fogd Henschen som var aktiv på setra da den ble opprettet omkring 1840.

Allemannsretten minner oss om å respektere privat eiendom, og at vi ikke skal etterlate oss spor etter rast. Setra har mange fine områder for å hvil i bakken og kanskje litt påfyll av mat. Husk at dette er privat eiendom og vis respekt for eiendommene og privat utstyr.

(Saken fortsetter under bildene)

Stien fortsetter på nedsiden av bygningen med svalgangen, hopp bare over bekken. Det går nå mer oppover, nå skal vi opp på åsen. Vi går også inn i Barmen naturreservat. Naturreservatet er vernet på grunnlag av sin verdi som en stor og intakt naturskog med lommer av urskogpreget skog.

Barmen naturreservat strekker seg fra området vi går inn i rundt setra og mot Hengsvann, det går også oppover mot Jonsknuten. Hele reservatet er på ca 15.500 dekar.

I flere av bekkekløftene kan du se en rekke orkideer og andre kalkrevende arter. På rikmyrer finnes arter som engmarihånd og smalmarihånd. Flere av trærne i området er 400 – 450 år gamle.

Bakkene opp til Knutehovet viser oss mange av disse gamle trærne og den tette furuskogen. Når vi kommer opp siste bakken og du ser gruvehullene som er inngjerdet, tar du ut på tuppen på venstre side. Her ut møter du en flott utsikt! Dette er Knutehovet.

Om du ønsker kan du «Sjekke inn» på appen Sjekk ut mens du er her oppe!

På nedsiden av Knutehovet er det flere innslag av kalkrike bergarter, dette gir en rik granskog, og også mulighet for å finne orkideer.

Turen er ca 3 km en vei. Det er en fin tur å gå samme veien tilbake.

Dersom man ønsker en lengre tur kan man fortsette på stien til Nr. 8 åsen og følge stien her opp til Jonsknuten, ta forbi Knutehytta og ned til Sachsen igjen. Det blir en god runde, og passer nok ikke så godt for små bein, derfra stiene møtes fra Brånabekk og fra Knutehovet er det ganske bratt, men spennende. Det er et område med masse gruvehistorie og en flott utsikt over mot Meheia og Fjellstulfjell.

  • God tur!

 

Kilder:

  • Til Seters, hefte utgitt av Kongsberg og Omengs TF 2015
  • Fylkesmannen.no

 

3600.no

Se alle innlegg