Ut på tur: Helgevann

Foto: Ingunn Våer

Helgevann – en perle sørvest for Knuten

Rute: Brånabekk – Pukkverket – Helgevannsdemningen – Helgevann rundt.

 

Lengde: Ca.  9 km
Kart: Turkart Meheia 1:25.000
Kultur- og turkart Knutefjell 1:20.000

Tekst: Mette Martinsen

I dag starter vi turen med å kjøre E134 til Meheia. Vi tar av mot høyre til «Barmsveien», som er skiltet med pil til «Hengsvann N». Etter halvannen kilometer er vi ved Brånabekk-krysset, der vi må ta føttene fatt.

Vi skal følge turistforeningens blåmerka sti, skiltet i retnings Selsli og Knutehytta. Stien går nordover og er godt merket.

Vi beveger oss ved Hengsvann skyte- og øvingsfelt, som tilhører Telemark Heimevernsdistrikt. Det betyr at det kan være skyteøvelser i nærheten.

Det bærer slakt oppover i lia. etterhvert brattere. Etter halvannen kilometers marsj, kommer et kryss. Vi følger skiltanvisningen oppover mot venstre, i retning Selsli.

Foto: Mette Martinsen

Vi kommer til et sted der det er rester etter Helgevanns pukkverk. På denne plassen skal det ha bodd folk fra 1770 til et stykke ut på 1900-tallet. Pukkverket ble satt opp for å betjene gruvene i området, og var i drift mellom 1772 og 1806. Ruinene etter pukkverket er tydelig og godt bevarte, og ligger fint til ved Helgevannsbekken. Her er også rydningsrøyser, som vitner om folks slit på den vesle plassen.

Vi følger stien videre nordover langs bekken. Ved neste y-kryss fortsetter den blåmerka stien mot Selsli, men vi velger en mindre sti mot høyre, og snart ser vi Helgevann. Denne flotte naturperlen ligger på 517 m.o.h. Her i sørenden er det fin rasteplass med benker og bord. Dammen ble restaurert i 1996 og er et staselig syn.

Legg merke til inskripsjonen på berget mellom benkene og brua over demningen. Den inneholder datoen 31/7 og årstallet 1861, hammer og bergsjern og initialene I.D.

Helgevann er en perle for fiske og friluftsliv. Langs breddene er det masse flotte berg og fine plasser å raste og kanskje la seg friste til en dukkert. Små holmer bryter vannflaten, og mot nordøst ruver tårnet på Jonsknuten. Den store halvøya i sørenden er spesielt flott.

Foto: Ingunn Våer

Vi skal gå rundt Helgevann. Vi passerer halvøya, før vi fortsetter videre nordover langs vannets østre bredd. Noen steder er stien litt kronglete, men den er grei å gå. Innimellom går vi helt nede ved vannkanten. Her er mange plasser som bærer preg av folks bruk.

Ved nordenden av vannet svinger stien rett vestover, og ved den store myra helt vest for Helgevann, klatrer stien oppover i lia vekk fra vannet.

Snart møter vi på kryssende blåmerka sti. Dette er Turistforeningens sti mot Barmen. Den følger vi sørover nå.

Denne strekningen er morsom og lettgått. Stien følger høydedraget bortover langs Helgevass-skarvane. Det er fint utsyn mot Jonsknuten og åsene rundt, og vi ser glimt av Barmsveien nedenfor til høyre.

Vi er i Knutefjells skogsreservat. Denne furuskogen huser trær av alle slags fasonger, store, små, gamle, unge, krokete og rett. Og dem som har gitt seg over til naturens gang og blitt hjem for andre kryp og organismer.

Stien passerer også et par små skjerp og berghalder, og et lite tjern.

Etter å ha krysset en stor plankelagt myr, er vi tilbake til sørenden av Helgevann igjen. Vi følger den samme veien tilbake som vi kom opp, og det går som vanlig adskillig raskere ned.

Alternativer:

  • En kortere adkomstvei til Helgevann, er å kjøre enda lenger inn på Barmsveien, ca. fire kilometer fra hovedveien. Det går flere stier på høyre side av veien opp lia til den blåmerka Barmen-stien og til nordenden av Helgevann.

De kan være litt vanskelige å finne. En god sti finner du ca 30 m sør for den lille parkeringsplassen som kommer rett etter gult «Bane 4»-skilt.

Det er fem kilometer å gå rundt hele Helgevann.

FAKTA:

Barmen skogsreservat:

Mesteparten av denne turen går innenfor Barmen skogsreservat.

  • Formålet er bl.a. å «bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige prosesser».
  • Det heter at «området har særlig stor betydning som en intakt naturskog, med lommer av urskogpreg».
  • Vanlig friluftsliv og fiske er tillatt i fredningsområdet.

Denne artikkelen er i samarbeid med Kongsberg og Omegn Turistforening. 

Foto: Ingunn Våer

3600.no

Se alle innlegg